دکتر حسن حیدری

دکتر حسن حیدری استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران

دکتر حسن حیدری

Dr. hassan heidariphd

استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Alternative VAR Model for Forecasting Iranian Inflation: An Application of Bewley Transformation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 46
2 An Alternative VAR Model for Forecasting Iranian Inflation: An Application of Bewley Transformation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 46
3 An Evaluation of Alternative BVAR Models for Forecasting Iranian Inflation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 50
4 آثار کاهش تعرفه بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
5 آشکار سازی اثر نوسانات بارش بر روان آب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
6 اثر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران:مشاهداتی بر پایه مدل های GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
7 احتمال و شدت ورشکستگی و کاربرد آن در بیمه بدنه اتومبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 16، شماره: 2
8 ارزیابی اثرات تجارت مرزی بر شاخص های جمعیتی سکونتگاههای روستایی بازارچه مرزی تمرچین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 7، شماره: 3
9 ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استانهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 4
10 ارزیابی نقش شوراهای محلی در توسعه امنیت پایدار شهری (نمونه موردی؛ شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
11 استفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخص‎های منتخب بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 21، شماره: 1
12 Dynamic Relationship Between Macroeconomic Instability and Private Investment in the Iranian Economy (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 6، شماره: 2
13 Stock Portfolio-Optimization Model by Mean-Semi-Variance Approach Using of Firefly Algorithm and Imperialist Competitive Algorithm (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 10، شماره: 1
14 برآورد اثرات سرریزفضایی رشداقتصادی دربین کشورهای مجاوردریای خزر: رویکرد داده های تابلویی پویای فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
15 برآورد پویای ریسک سیستماتیک بازدهی قیمت سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات بر اساس مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانس و حالت-فضا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 10، شماره: 3
16 بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 15، شماره: 1
17 بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی‌های پویای شرطی در بورس تهران با استفاده از رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 1
18 بررسی اثر شوک های پولی و مالی در بخش واقعی اقتصاد ایران با لحاظ سپرده های قرض الحسنه بانکی در چارچوب یک مدل DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 1
19 بررسی اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در روند انتقال نوسانات قیمت نفت خام به بخش صنعت و معدن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 1
20 بررسی ارتباط پویای بین شوک های نفتی و شاخص ریسک کشوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 97
21 بررسی ارتباط غیرخطی بین درآمدهای دولت و اندازه دولت با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف گارچ (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
22 بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 75
23 بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای رشد اقتصادی ، آلودگی محیط زیست ، توسعه مالی و درجه باز بودن تجارت در ۸ کشور بزرگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 3
24 بررسی تاثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 15، شماره: 57
25 بررسی تاثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 1
26 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار محله های شهری با تاکید بر امنیت پایدار (نمونه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 47
27 بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران: شواهد تجربی بر اساس مدل TVP-SFAVAR-SV (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 4
28 بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران (با رویکرد سری های زمانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 7
29 بررسی تاثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 11، شماره: 21
30 بررسی تاثیر کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی؛مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 9
31 بررسی تاثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 5
32 بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: بر پایه مدل سه متغیره GARCH (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
33 بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت مارکف سوئیچینگ (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 2
34 بررسی تجربی تاثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 13، شماره: 49
35 بررسی چالش های تامین مالی بنگاه ها با تاکید بر نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
36 بررسی رابطه بین دموکراسی و رشداقتصادی: مطالعه موردی برای 8کشوربزرگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
37 بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 55
38 بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
39 بررسی روابط تجاری ایران با مهم ترین شرکای تجاری آسیا با تمرکز بر آزمون منحنی جی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 18
40 بررسی شاخص شدت زمستان در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
41 بررسی عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشاع بانکی در ایران (در چارچوب یک الگوی پانل پویای سیستمی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 47
42 بررسی کارایی مصرف برق و برآورد احتمالات انتقال میان رژیم های با کارایی بالا و پایین مصرف برق در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
43 بررسی معیارهای نوسان پذیری و ریسک در مدل های بهینه سازی مقید با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 4
44 بررسی موانع رشد شاخص های توسعه اقتصادی استان آذربایجان غربی از دید فعالین حوزه صنعت در بخش خصوصی و دولتی: با تاکید بر روش گراندد تئوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 2
45 بررسی و مدلسازی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 21
46 بررسی و مقایسه عناصر اقلیمی موثر بر بروز بیماریهای تنفسی در مناطق کوهستانی و دشت (مطالعه موردی: استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
47 بسط الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سبد سرمایه‌گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 3
48 بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 27، شماره: 19
49 بهینه‎سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس مدل‎های چند متغیره GARCH : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 12، شماره: 30
50 پویایی های رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بی ثباتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
51 تاثیر اندازه دولت و دمکراسی بر فساد در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 81
52 تاثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 2
53 تاثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تاکید بر سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
54 تاثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی ها و نااطمینانی آن در ایران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 1
55 تاثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 4، شماره: 16
56 تاثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
57 تاثیر متغیرهای اقتصادی در آلودگی محیط زیست با تاکید بر شاخص توسعه مالی: کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 4
58 تاثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
59 تاثیر همزمان عادات عمیق مصرفی و چسبندگی قیمت بر انتقال شوک های پولی و مالی در چارچوب مدل MS-DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 81
60 تاثیرنوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 4
61 تاملی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با تمرکز بر سهم انرژی در تولید با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 56
62 تبیین نقش حضور مستشاری ایران در منطقه راهبردی غرب آسیا (خاورمیانه) و پیامد آن در آینده سیاسی نظامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی دوره: 2، شماره: 6
63 تجزیه و تحلیل تاثیر شوکهای سیاست مالی وضرایب فزاینده مالی اقتصادایران درچارچوب مدل کینزین های جدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
64 تحلیل ارتباط مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 18، شماره: 2
65 تحلیل چندبعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 2
66 تحلیل روند تغییرات بارش برف و باران در ایستگاه های منتخب استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
67 تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 82
68 تحلیل واکنش تراز تجاری ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد پارامتر زمان متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 54
69 تعدیل نامتقارن اندازه دولت و تولید با هدف آزمون مجدد قانون واگنر در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 4، شماره: 2
70 چشم انداز تاثیر تغییر اقلیم آینده بر منابع آب و عملکرد چغندرقند در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 73
71 رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از کشورهای اسلامی گروه دی هشت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
72 رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم:شواهدی از کشورهای منتخب منطقه mena (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 60
73 رابطه ی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی کشورهای عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 3
74 رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای OECD (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 9، شماره: 2
75 سرمایه اجتماعی سرمایه سلامت و رشداقتصادی درکشورهای خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
76 سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران (خودرگرسیونی برداری ساختاری) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 10، شماره: 2
77 شناسایی مناطق مستعد از لحاظ اقلیمی جهت احداث نیروگاه های خورشیدی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 4
78 عملکرد مدل های مختلف خود رگرسیون برداری بیزی جهت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران:کاربرد روش نمونه گیری گیبس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 62
79 عوامل موثر بر انتقال نوسانات قیمت نفت خام به رشد بخش صنعت و معدن در ایران: رهیافتی از مدل های تبدیل مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 16، شماره: 3
80 کنکاشی بر میزان پایداری بازار سهام در اثر تغییرات نرخ تورم و نااطمینانی آن: رویکرد تغییر رژیم مارکف گارچ (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 1
81 نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بانکی با تأکید بر حاکمیت سیاست‌های پولی در بخش تولید ایران با رهیافت یک مدل DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 9، شماره: 30
82 واسنجی داده های باران سری ۳B۴۲ و ۳B۴۳ ماهواره TRMM در زون های اقلیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز الگوهای دما و بارش در آینده با استفاده از CCT(مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
2 ارایه مدلی تلفیقی از نقشه های سه بعدی و عکس های هوایی در محیط Google Earth(مطالعه موردی: غرب ارومیه) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
3 ارزیابی اثرات تجارت مرزنشینان بر شاخص های جمعیتی نواحی مرزی استان آذربایجان غربی(مطالعه موردی :روستاهای پیرامون بازارچه تمرچین) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
4 ارزیابی اثرات تجارت مرزی بر شاخصهای جمعیتی سکونتگاه های روستایی بازارچه مرزی تمرچین (دریافت مقاله) همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی
5 ارزیابی داده های باران ماهواره TRMM در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
6 ارزیابی داده های هواشناسی ایستگاهی و بازتحلیل پایگاه های اقلیم جهانی در مدل سازی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی شرایط اقلیمی استان آذربایجان غربی از بعد دفاعی بر اساس MCI (و پهنه بندی نقشه آن در محیط Google Earth) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
8 ارزیابی و پهنه بندی نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
9 ارزیابی و مقایسه شرایط اقلیم نظامی استان آذربایجان شرقی و کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
10 ارزیابی و مقایسه نتایج پردازش های FCC و HSI بر روی داده های بازتابی ETM+ در منطقه لنجان، اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
11 ارزیابی وضعیت خطوط تاکسیرانی شهر بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
12 Do the Important Macroeconomic Variables Affect on Aggregate Tourism Income in Iran? (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 بحران مالی و انتقال نوسانات بین بازارهای سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
14 بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب MENA : کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
15 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تورم در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
16 بررسی ارتباط بین عناصر اقلیمی و گردوغبارها بر میزان بستری و بروز بیماری های قلبی (مطالعه موردی شهر ایلام ، شش ماهه اول سال های 1389-1388) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
17 بررسی ارتباط و نیز بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از بازارهای دو کشور ایران و ترکیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
18 بررسی تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر ارزش افزوده بخش تعاون در ایران رهیافت آزمون کرانهها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
19 بررسی تاثیر پویایی سرمایه اجتماعی بر روی کسب مزیت رقابتی پایدار. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
20 بررسی تاثیر قیمت نفت و نوسانات نامتقارن آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک طی ادوار تجاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
21 بررسی تاثیر مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی بر نوسانات (تلاطم) بازدهی سهام در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
22 بررسی تاثیر مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی بر نوسانات (تلاطم) بازدهی سهام در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
23 بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
24 بررسی روند تغییرات زمانی دما و بارش در منطقه ایلام با استفاده از روش ناپارامتری من- کندال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
25 بررسی ژیومورفولوژیکی گنبدهای نمکی با استفاده از داده های ماهواره ای و مطالعات میدانی (مطالعه موردی: کوه منگرک) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
26 بررسی شرایط اقلیمی استان کرمانشاه از بعد دفاعی بر اساس MCI (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
27 بررسی مقایسه ای اثرات رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی هوای ایران در دو بخش صنعت و حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
28 بررسی نقش بیمه های خرد در کاهش فقر و نقش بیمه عمر در آن (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی و اولین کنفرانس بین المللی بیمه و توسعه «راهکارهای توسعه بیمه های خرد (Life Insurance)»
29 بررسی نقش سرمایه انسانی در بهره وری کل عوامل تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
30 بررسی و تحلیل نقش حضورمستشاری ایران از بعد ژئوپلیتیک در منطقه استراتژیک خاورمیانه با رویکرد تحلیل رسانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
31 بررسی و مقایسه نتایج پردازش های تصویر پایه در تفکیک واحدهای زمین شناختی با استفاده از داده های استر (مطالعه موردی: گنبد نمکی خوراب) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
32 بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای در انگیزش خود اشتغالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
33 پیش بینی نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل MRS-GARCH (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
34 تاثیر آلودگی محیط زیست بر روی هزینه های سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
35 تاثیر تغییر اقلیم بر اقتصاد تجارت و بازرگانی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
36 تأثیر توسعه مالی بر فساد مالی منتخبی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
37 تأثیر درآمد و شدت انرژی برشدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب اوپک: شواهدی از یک مدل تغییر رژیمی داده های تابلویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
38 تجزیه و تحلیل تطبیقی داده های الگوریتم V7 3B42 (TMPA) ماهواره TRMM در زون اقلیمی کوهستانی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
39 تحلیل تاثیر عناصر اقلیمی و گرد و غبارها بر آسم و بیماری های ریوی در استان ایلام (مطالعه موردی شهرستان دهلران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
40 تحلیل روند وقوع طوفانهای گردوغباری در نیمه غربی ایران ، پیامدها و خطرات زیست محیطی آنها مطالعه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری
41 تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و توسعه شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
42 تحلیل قابلیتهای استانهای مرزی ایران درتوسعه همکاری های بین مرزی باکشورهای همسایه وجهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
43 رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه مالی و فقر: مطالعه موردی برای کشورهای (OPEC) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
44 رابطه رشد نقدینگی، درآمدهای نفتی و ازادسازی تجاری با مخارج دولت به عنوان یکی از مهمترین ابزار سیاست مالی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
45 رتبه بندی درجه اهمیت اعتبارات بانکی در بخش کشاورزی و صنعت ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
46 زمین گردشگری با رویکرد توریسم درمانی (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فراشبند) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
47 ضریب بهینه ارزش وثایق ملکی و بهترین زمان فروش املاک تملیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
48 طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از شاخص اقلیمی کاملوت CCI (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
49 کاربرد مدل ریاضی گامبل درتجزیه و تحلیل فراوانی بادهای حداکثر درپراکنش ریزگردهای دریاچه ارومیه مطالعه موردی: ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
50 مدل های حالت- فضا و کاربردهای آن در اقتصاد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
51 مدیریت و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
52 مروری بر مطالعات تئوریک استفاده از مدل مارکویتز در ارزیابی پروژه های سرمایه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
53 معیار سال پایه جهت مطالعه انرژی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
54 مقایسه نتایج پردازش های FCC و HLS بر روی داده های بازتابی +ETM در منطقه لنجان، اصفهان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
55 مقایسه و تحلیل طیف های بازنویسی شده صحرایی حاصل از ASD با کتابخانه سازمان فضایی ایران (مطالعه موردی: اردستان، اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
56 نقش گردشگری شهری دررشداقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
57 نگرشی پویا بر ارزشدر معرض خطر پورتفوی سهام بر پایه مدل های حالت فضا و فیلتر کالمن: مطالعه موردی بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها