فریبا حاجی علی

 فریبا حاجی علی دانشیار دانشگاه الزهراء

فریبا حاجی علی

Fariba Haji Ali

دانشیار دانشگاه الزهراء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان اعمال ولایت قضایی زنان در سامانه حقوقی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 3
2 بررسی فقهی حقوقی شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم ازدواج مجدد زوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 17، شماره: 56
3 تاملی بر آیه نفی سبیل با تاکید بر مفهوم واژه سبیل (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 4، شماره: 2
4 تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 36
5 حقوق مالی زن در تمدن های کهن و ادیان توحیدی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 12، شماره: 43
6 مبانی فقهی و حقوق نظام تعدد زوجات در خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 14، شماره: 50
7 مسیولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 1، شماره: 1
8 مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 12، شماره: 45
9 نسب طفل شبیه سازی شده در نظام حقوقی اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 15، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصل استقلال در حقوق زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم انسانی
2 خاستگاه آزادی و عدالت در اسناد بین المللی در موضوع ممنوعیت عفاف و حجاب (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب