فائزه عظیم زاده اردبیلی

 فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران

فائزه عظیم زاده اردبیلی

Faeze Azim Zadeh Ardebili

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 14، شماره: 50
2 آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 23، شماره: 68
3 بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 21، شماره: 64
4 تحلیلی بر بایسته های تصمیم گیری مشورتی براساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 2
5 حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 16، شماره: 54
6 حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 16، شماره: 55
7 سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه در خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 20، شماره: 63
8 سیاست های کلان فرهنگی خانواده در پرتو آموزه های دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 22، شماره: 67
9 سیاست های کلان فرهنگی خانواده در پرتو آموزه های دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 22، شماره: 67
10 علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 15، شماره: 52
11 فرایند ترمیمی پدیده های اجتماعی در مهندسی تمدن نوین اسلامی (ارائه یک نمونه: پدیده اشتغال زنان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 3، شماره: 2
12 فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 17، شماره: 57
13 کاربست مولفه های حوزه توزیع تربیت اقتصادی در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 3، شماره: 5
14 گستره کاربرد قاعده عسروحرج در نظام حقوقی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 12، شماره: 49
15 مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 12، شماره: 48
16 نهاد ولایت بر کودک و خلاها و چالش های آن در فقه و حقوق (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 21، شماره: 65
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اشتغال زوجین و آثار و پیامدهای آن بر فرزندان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
2 بررسی نظام حقوق و دستمزد زنان و مردان و تبعیض های جنسیتی متعاقب آن در حقوق ژاپن، کره جنوبی و ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
3 تاثیر اشتغال زنان بر کارکرد حمایتی خانواده (با نگاهی بر روایات) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
4 تاثیر فمینیسم بر نقش مادری در خانواده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
5 کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف و انفاق با رویکردی به سیره نبوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار
6 ماهیت پول و جایگاه آن در آراء فقها و قوانین موضوعه (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
7 مبانی حقوق اقتصادی - مالی زنان در آموزه های دینی و سیره حضرت زهرا(س) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
8 نقش و تاثیر ازدواج موقت در کنترل امیال جنسی جوانان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
9 نقش وقف و امورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار