دکتر نیکو دیالمه

دکتر نیکو دیالمه دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر نیکو دیالمه

Dr. Nikoo Dialameh

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تکنیکهای بازدارنده از تعارضات غیراثربخش در سازمان با تاکید بر آموزههای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 3، شماره: 4
2 اصول و روش های تربیتی مبتنی بر حکمت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 3، شماره: 2
3 اعتماد در سازمان های آموزشی از پنداره تا واقعیت؛ بر اساس رهنمودهای اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 7
4 الگوی رهبری حکمت محور از منظر اسلام در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 3
5 پیشایندهای بستر آفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 3، شماره: 4
6 تبیین اهداف برنامه درسی مدرسه شاد براساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 6، شماره: 10
7 تبیین عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری دانش آموزان بر اساس رساله حقوق امام سجاد (ع) با تأکید بر نقش مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 2
8 تبیین فرآیند فرهنگ پذیری بر اساس آموزه های اسلامی با تاکید بر نقش مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 2
9 دلالت پژوهی تربیتی در نظریه قرآنی قانونمندی اجتماع (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 8، شماره: 1
10 دلالت های تربیتی حرمت اذلال نفس به مثابه یک قاعده فقهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 6، شماره: 11
11 رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی، تحلیل تطبیقی مولفه ها با تاکید بر آموزه های تربیتی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 1
12 رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 7، شماره: 16
13 شناسایی عوامل اعتمادسازی در سازمان با تاکید بر آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
14 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی معلمان از منظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 1، شماره: 1
15 شناسایی مولفه های شایستگی اساتید اثربخش از منظر آموزه های اسلامی(رویکردی به دانشگاه انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 18
16 مؤلفه های آموزشی منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلام (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 4
17 مرور سیستماتیک عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان با تاکید بر نقش مدرسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 7، شماره: 13
18 مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت محور: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
19 مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت محور: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
20 مفهوم شناسی سنت توفیق و اسباب تحقق آن از منظر وحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 1، شماره: 4
21 مولفه های رفتار فرانقشی در سازمانهای آموزشی از منظر آموزه های اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 12
22 مولفه های گفتگوی صحیح، مبتنی بر گفتگوهای قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 19
23 واکاوی مولفه های چابکی در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء شادکامی در مدارس با تکیه بر برنامه درسی مدرسه شاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
2 الزامات و اثرات سازنده مسئولیت پذیری بر زندگی انسان از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 بررسی ابعاد و ویژگی های نیروی انسانی در مدل های چابکی سازمان (مرور سیستماتیک) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
4 بررسی شادکامی و عوامل موثر بر آن در مدارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 تبیین ویژگیهای عملکردی رهبری معنوی در سازمان ها مبتنی بر سیره انبیاء در قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
6 مؤلفههای آموزشی منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزههای اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
7 مرور سیستماتیک عوامل موثر در مدلهای چابکی سازمان در هزاره سوم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
8 مفهوم شناسی صلح جهانی از منظر قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی