جمال الدین مهدی نژاد

 جمال الدین مهدی نژاد دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی تهران

جمال الدین مهدی نژاد

Jamaledin Mahdinezhad

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه های طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
2 ارزیابی نقش عوامل کالبدی و عملکردی در اجتماع پذیری بازارهای سنتی ایران با استفاده از تکنیک نحو فضا (نمونه موردی: بازار تبریز) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 85
3 ایجاد چارچوب نظری طراحی مبتنی بر تئوری هویت پایدار اجتماعی مجتمع مسکونی برای ساکنان با طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 2
4 بازشناسی مانایی ماهیت انگاره های قدسی در معماری اصیل اسلامی ایران مبتنی بر شناسایی هویت پایدار کالبد مساجد جامع ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی و بازخوانی مولفه های موثر بر ارتقاء حس معنویت در معماری مساجد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 1
6 تاثیر محیط های بازی طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 4
7 تاثیر مولفه های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 1
8 جستاری بر ویژگیهای معماری ایرانی- اسلامی و هنرهای قدسی مبتنی برتعالی معماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 5، شماره: 10
9 رتبه بندی شاخص های آرامش معنوی در معماری مساجد سنتی مبتنی بر ادراک حس معنویت با بهره گیری از روش VIKOR (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 14
10 روانشناسی محیطی و سلامت در طراحی معماری: گذشته و حال رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا(ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 2
11 روایت نقشه ها از خیابان چهارباغ اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 39
12 ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
13 طراحی شهری: آفرینش یک شهر پویا رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 2
14 طراحى معمارى با تکیه بر تعامل زیبایى و عملکرد در طبیعت (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 6، شماره: 10
15 معیارهای طراحی شهرک سرا های پایدار در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آتریوم یک مهندسی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
2 آسیب شناسی حریم مساجد تاریخی مبتنی بر حس تعلق به مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 آسیب شناسی مساجد معاصر با رویکرد نشانه شناسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 آسیب شناسی معماری ساختمان های دولتی از نگاه معماری اسلامی نمونه موردی سفارتخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
5 آسیب شناسی معیارهای طراحی مساجد با بهره گیری از تحلیل الگوهای فضایی Space Syntax (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
6 اثرات عوامل اقتصادی در ساختار کالبدی مسکن روستایی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
7 ارائه راهبرد جهت ارزیابی علمی ساختمان ها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
8 ارزیابی ارتباط معنایی میان کالبد و رمزپردازی معنوی دربناهای تاریخی ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
9 استفاده از سازه های منعطف در فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی، رهیافتی برای ارتقا رضایتمندی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
10 استفساری براسفاراربعه وحکمت متعالیه صدرالمتالهین درمعماری مساجداسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
11 استفساری در باب «معنویت و معنا» ریشه ای پنهان در کالبد معماری مساجد اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی
12 اصول اعطای کاربری مجدد به بناها و بافت های تاریخی مبتنی برافزایش کیفی فضاهای اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
13 اصول باز زنده سازی بناهای تاریخی با رویکرد کالبد قدیم، زندگی جدید نمونه موردی: خانه بروجردی ها در کاشان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
14 اصول بحث تعامل و فرهنگ طراحی مراکز رشد و توسعه بارویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
15 اصول زبان منظر و تاثیر آن در هنجارهای اجتماعی نحو فضاهای جمعی مبتی بر تاثیر متقابل انسان و عناصر محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی
16 اصول زمین پایی (مقابله با تنش ژئوپاتیک) عاملی در شکل گیری کهن الگوی معماری ایران (مقایسه تطبیقی: بررسی الگوی زمین پایی در بقایای آتشکده های عصرساسانی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
17 اصول طراحی باغ مدرسه با رویکرد نقش طبیعت در ارتقاء آموزش کودکان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 اصول طراحی پارک علم و فناوری با رویکرد بوم شناسی بررسی تطبیقی پارک های ایران و سنگاپور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
19 اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان مبتنی بر ادراک فضا در خود شکوفایی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
20 اصول طراحی مراکز رشد و توسعه در اقلیم گرم و مرطوب با رویکرد اکولوژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
21 اصول مدیریت طراحی معماری مدارس سنتی ایران مبتنی بر خودشکوفایی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
22 اقلیم درمعماری و ارتباط آن با مهندسی پایدار نمونه موردی: خانه طباطبائیها (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
23 الزامات هویت مسکن معاصر ایران با رویکرد محرمیت در آموزه های معماری سنتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 الگوهای مناسب مدارس با الگوبرداری از مدارس سنتی ایرانی (نمونهی موردی: مدرسهی مادر شاه اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
25 امکانسنجی و ارزیابی اثرات احداث پیاده راه تجاری- خدماتی در شهر بابل با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
26 اولویت بندی شاخص های کیفیت محیطی در پارک های شهری از دیدگاه کاربران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
27 اولویت بندی مولفه رنگ در معماری مساجد مبتنی بر درک حس معنویت با بهره گیری ازمدل های رتبه بندی AHP ، ANP ، SAW ، TOPSIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
28 اهمیت فرآیند طراحی با رویکرد تبیین نظریات کریستفر الکساندر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
29 باز آفرینی عناصر طراحی هویتمدار موثر بر شفابخشی مناظر شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
30 باز زنده سازی عناصر هویت ساز در معماری ایرانی به کمک توسعه ی گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
31 بازآفرینی شهری در بافت های تاریخی مبتنی بر توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
32 بازآفرینی فضای معماری با رویکرد ارتقاء هویت ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
33 بازخوانی مفهوم معماری پایدار و توسعه پایدار در معماری ایران (نمونه موردی اقلیم سرد و کوهستانی،تاقبستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
34 بازخوانی مفهوم هویت پایدار و هویت در معماری معاصر (نمونه موردی: تاقبستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
35 بازخوانی و ضرورت استانداردسازی فضاها و تجهیزات آموزشی در مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
36 باززنده سازی بافتهای روستایی حاوی بناهای باارزش تاریخی ـ فرهنگی ازمنظر صنعت گردشگری مطالعه موردی: روستای کهک قم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
37 بازشناسی ارزش ها و ویژگی های معماری وشهرسازی در ساختار کالبدی شهرهای ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
38 بازگشت هویت به معماری، بازگشت به معماری پایدار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
39 باغ شاهزاده ماهان، فرزندخلف باغ بیگلربیگی فتح آباد کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
40 باغ موزه عکس با رویکرد باز شناسی ارزشهای تاریخی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 بررسی اصول طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر راهبردهای ارتقای فعالیت های فیزیکی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
42 بررسی امنیت محیطی فضای بازی کودکان در راستای تحقیق شهر دوستدار کودک نمونه موردی: بوستان باصفا منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
43 بررسی امواج الکتروانسفالوگرام مغزی در مواجه با حس شنوایی جهت بهره برداری در مطالعات معماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
44 بررسی پایداری فرهنگی و اجتماعی در احیا و ماندگاری بناهای بومی معماری ایران (نمونه ی موردی : بازار تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
45 بررسی تاثیر رویکرد سالوتوژتیک در طراحی مراکز درمانی با تکیه بر اصول ارگونومی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
46 بررسی تاثیر کالبد مسکن معاصر بر پایداری اجتماعی با تمرکز بر ارتقای کیفیت زندگی مسکونی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
47 بررسی تناسبات 2√ دربازارسنتی تبریز نمونه موردی: تیمچه ملک و حاج شیخ کاظم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
48 بررسی چگونگی تاثیرات محیطی نفوذ پذیری کالبدی- بصری بر ارتقاء سرزندگی ساکنین مجتمع های مسکونی (نمونه موردی : مجتمع مسکونی آتیساز شاهیندژ در شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
49 بررسی رابطه متقابل انسان، طبیعت و معماری از دیدگاه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
50 بررسی ساختار بادگیرهای سنتی و مدرن در تهویه مطبوع ساختمان ها جهت بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
51 بررسی شاخص ها ، ضوابط و اهداف طراحی پارک علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
52 بررسی طرق ایجاد حس مکان جهت احیای هویت و محرمیت درفضاهای معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
53 بررسی عوامل محیطی موثر در طراحی کلینیک های دندانپزشکی با تاکید بر ارتقاء سلامت روان در فرایند درمان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
54 بررسی عوامل موثر بر حس دلبستگی به مکان دانش آموزان نابینا در فضاهای آموزشی (شهر اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
55 بررسی فرصتها و چالشهای طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد فناوری نوین سازهای با نقدی بر مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
56 بررسی کاربرد نظریه های پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در فضای آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
57 بررسی منابع استرس زای محیطی در فضای آموزشی آتلیه های طراحی معماری و تاثیر استرس بر عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
58 بررسی نقش ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی در معماری بیمارستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
59 بررسی نقش فضای مکث و طراحی توسعه آن در افزایش تعاملات اجتماعی در محله با ارزش ایرانی نمونه موردی :محله آقاجانی بیگ شهر همدان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
60 بررسی نقش مشارکت اجتماعی ساکنین در ارتقا پایداری اجتماعی محله های معاصر شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
61 بررسی و شناخت عوامل پایدار با رویکرد معماری بومی شهر کویری سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
62 بررسی و ضرورت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
63 بهرمندی از انرژی پاک براساس آموزه های معماری سنتی پایدار ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
64 بهره گیری پایدار از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان به منظور تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
65 پایداری محیطی معماری خانه های سنتی کرمان در اقلیم گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
66 پیش بینی عوامل موثر در ارتقاء سرزندگی در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
67 تاثیر حس مکان در معماری بومی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
68 تاثیر کیفیت محیط فیزیکی مدرسه بر کاهش مدرسه گریزی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
69 تاثیر محیط فیزیکی بر ناهنجاری رفتاری دانش آموزان در فضای آموزشی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
70 تاثیرپذیری بناهای مذهبی معاصر مبتنی بر بازشناسی ارزشهای تاریخی چالشها و راهبردها نمونه موردی:مسجد ولیعصر تهران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
71 تاثیردوسویه معماری بر گردشگری و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان با رویکرد اکوتوریسم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
72 تاملی بر تحولات و مطالعات طراحی پژوهی در طول تاریخ (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
73 تاملی بر چیستی رمز پردازی مقدس،درمعماری فرازمینی گذشته ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
74 تاملی بر طراحی پژوهی از دیدگاه صاحب نظران داخلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
75 تاملی بر طراحی پژوهی از دیدگاه نایجل کراس (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
76 تاملی در مفهوم مسکن روستایی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
77 تبیین اصول طراحی مبتنی بر بوم شناسی در اقلیم گرم و مرطوب با رویکرد استفاده از انرژی های طبیعی نمونه مورد پژوهش: شهر بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
78 تبیین سیاست ها و الگوهای معماری اکوتک با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در مناطق گرم و مرطوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
79 تبیین نقش آموزش پایداری در معماری و روند ساخت ساختمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
80 تجربه_ارتباط_ادراک(خاطره جمعی) در با همستانهای محله ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
81 تجلی نظام هستی در فرهنگ و معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
82 تحلیل شاخص های سرزندگی در مجتمع های مسکونی بر اساس جنسیت (نمونه موردی : مجتمع مسکونی آتیساز شاهیندژ در شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
83 تحلیل مولفه های موثر بر درک حس معنویت در کالبد معماری مساجد ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
84 تدابیری جهت طراحی معماری با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
85 تعامل سازی میان معماری و محیط؛ بررسی چگونگی انعطاف پذیری بناهای مسکونی با استفاده از مصالح هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
86 تعامل طبیعت و معماری مبتنی بر مفاهیم و ارزش ها در معماری سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
87 تفحصی در باب خود روحانی (معنوی) در محیط های داخلی: واکاوی کار هایدگر مبتنی بر تعریف رابطه ی انسان- شی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
88 جایگاه معنویت: ایجاد ارتباط بین معماری، طراحی و تجربه معنوی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
89 جایگاه نشانه شناسی در چیستی معیارهای زیبائی در آموزش طراحی معنامحور مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
90 جستاری بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای سکونتگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
91 جستاری بر طراحی میان افزا با رویکرد بازشناسی ارزش های تاریخی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
92 جستاری بر عوامل تاثیر گذار فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان با رویکرد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
93 جستاری در حکمت هنر اسلامی با رویکرد استعلای معماری ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
94 چگونه ساختمانهای تاریخی را از آسیب های ناشی از حفر تونل حفظ کنیم مطالعه موردی در کشور چین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
95 چهارچوب نظری مسکن پایدار برپایه رضایتمندی سکونتی متاثر از معماری منعطف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
96 حس مکان در مسجد و نقش نشانه ها در تقویت آن نمونه موردی: مسجد فرح آباد ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
97 حفاظت لرزه ای ابنیه تاریخی با توجه به بررسی عوامل زمین شناسی و پایداری (نمونه موردی: محدوده تاقبستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
98 حل بحران هویت در معماری معاصر مبتنی بر الگوهای دوران اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
99 دورکاوی: ابزار پیشرفته و توانمند باستان شناسی برای آشکارسازی و مستندنگاری بزرگترین بنای تاریخی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
100 رابطه انسان و طبیعت درباغ ایرانی ازمنظرمعماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
101 راهبردهای آموزش معماری جهت نیل به بناهای کم مصرف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
102 راهبردهای طراحی کلینیک دندانپزشکی کودکان با رویکرد ارتقا سلامت روان در فرایند درمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
103 راهکارهای پایدار در طراحی مرکز رشد و توسعه انرژی در راستای حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
104 رنسانس شکوه معماری ایران(معماری ساختار گرا) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
105 روانشناسی محیط، میراثی کهن و سرشتی مقدس در معماری شکوهمند ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
106 ساختمان های مذهبی و عملکرد مغز: اثر مسجد سلطان حسن بر امواج مغزی کاربران آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
107 سازه به مثابه عامل ارتقاء دهندهی دلپذیری حرارتی در توسعه پایدار اکولوژیک نواحی ساحلی خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
108 سامانه های حرارتی خورشیدی؛ نقش سیستم های غیرفعال خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
109 سفرنامهای کوتاه در بافت کهن روستای زشک از توابع شاندیز، خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
110 سلسله مراتب حضور در خانه با رویکرد محرمیت در معماری خانه های سنتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
111 سیری در اندیشه نظریهپردازان جهت شناخت مفهوم کالبدی- بصری منظر شهری مبتنی بر تعامل انسان و محیط (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
112 شکوهی دیگر در معماری با شکوه گذشته ایران با نگاهی برحکمت هنر اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
113 شناسایی معیارهای طراحی در پارک علم و فناوری با تحلیل و بررسی نمونه های موفق در سطح جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
114 شناسایی نواحی آسیب رسان سطح زمین و بررسی تاثیرات آن بر سلامت انسان در فضاهای معماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
115 ضرورت پارادایم انعطاف پذیری در طراحی مسکن از منظر رضایتمندی سکونتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
116 ضوابط طراحی معماری پایدار دراقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
117 طراحی خوابگاه دانشجویی مبتنی بر بهبود حس دلبستگی به مکان و ساماندهی فضاهای مرتبط با نیاز دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
118 طراحی ساختمان: ایجاد فرصت هایی برای فعالیت جسمانی روزانه رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
119 طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد ارتقا خلاقیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
120 طراحی منظر مناطق صنعتی با رویکرد ارتقا سلامت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
121 طراحی موزه شهدا با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
122 طرح توسعه خانه حکیم ملاصدرا با رویکرد حفاظت و باززنده سازی بافت های با ارزش روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
123 طرح توسعه خانه حکیم ملاصدرا به عنوان مدرسه فلسفه و عرفان در روستا کهک قم با رویکرد تاثیر طراحی محیطی بر فرایند یادگیری دانش پژوهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
124 ظرفیت سنجی ایجاد ساختارهای جدید در بافت های تاریخی ; نمونه موردی بافت قدیم شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
125 غنیسازی ارزشهای معماری با الگوپذیری از مهد دیار دیرینه ایران اسلامی بر اساس تدبری در آیات سوره حشر قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
126 کاربرد نانوفناوری در طراحی معماری بیمارستان پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
127 کاهش مصرف سوخت فسیلی در شهر بواسطه ارتقا قابلیت پباده مداری خلق خیابان راهوند در مراکز تفرجی شهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
128 گردشگری با توجه به منظر فرهنگی و هویت کالبدی معماری نمونه موردی منطقه عباس آباد بهشهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
129 لزوم سنجی ایجاد پاتوق های کار تیمی درراستای ارتقاء پایداری اجتماعی پردیس های دانشگاهی (نمونه موردی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
130 مبانی معماری مدرسه با رویکرد تربیت انسان صالح (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
131 مجتمع مسکونی بلند مرتبه با تاکید بر الگوی معماری زیست اقلیمی در منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
132 مدرسه زیست محیطی با رویکرد گرمایش با انرژی غیرفعال خورشیدی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
133 مروری بر اندیشه نظریه پردازان جهت واکاوی مفهوم زیبایی شناسی بصری موثر بر کیفیت ادراک مردم از مناظر روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
134 مروری بر چالش های گذار مسکن از سنت به مدرنیته در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
135 مطالعه ای بر تاثیر سیگنال های EEG و ECG در هنگام مواجه با فضای معنوی (صدای قرآن و موسیقی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
136 مطالعه ای در باب علوم اعصاب شناختی (Cognitive neuroscience) جهت بهره گیری در فضای معماری (بررسی سیگنال های EEG گیجگاهی و تاثیر صدا) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
137 مطالعه روند طراحی در آثار معماران معاصر ایران با تاکید بر احیای هویت ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
138 مطالعه عملکرد بادگیر چهارجهته متصل به تالار و حیاط مرکزی در برابر بادهای مطلوب منطقه یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
139 معرفی چارچوبی برای ارزیابی انعطاف پذیری ساختمان های مسکونی در راستای ارتقا رضایتمندی ساکنین)نمونه موردی: خانه امیرنظام گروسی( (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
140 معماری پایدار مبتنی بر طراحی راهبردی(استراتژیک) با رویکرد کاهش خسارت ناشی از زلزله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
141 معماری معنوی (تحلیلی بر سلسله مباحث رمزپردازی قدسی و جایگاه حس معنویت در معماری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
142 معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر ارتقاء اجتماع پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
143 مقایسه تطبیقی قابلیت های حسی باغ های قرون 14 تا 16 میلادی برپایه تفاوت های آیین های اسلامی و بودایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
144 مقایسه تطبیقی موسیقی و معماری از دیدگاه زیبایی شنایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
145 مناسب سازی مدارس نابینایان مبتنی بر ادراک غیربصری محیط (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
146 نسبت و رابطه هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
147 نسبت و رابطه هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
148 نقش پراهمیت مغز و سیستم عصبی انسان ها در فرآیند ادراک محیط (نقش کاربردی علوم اعصاب در معماری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
149 نقش سیستم های غیرفعال خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
150 نقش طبیعت درطراحی مدرسه ی ابتدایی در ایجاد رشد و خودشکوفایی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
151 نقش عوامل شخصیتی و روانی بر تعیین محدوده آسایش حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
152 نقش فضاهای بازمجتمع های مسکونی درشکل گیری تعاملات اجتماعی ساکنین بارویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
153 نقش مولفه های بصری بر خوانش ادراکی فضا توسط ناظر با تکیه بر نحو فضا نمونه موردی: موزه ی هنرهای معاصر تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
154 نقش نمادین آب با تکیه بر معناگرایی در معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
155 نقش نمادین آب با تکیه بر معناگرایی در معماری ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
156 نمودهای نور طبیعی در معماری مدارس سنتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
157 واستو معماری قدسی در مقابله با ژئوپاتیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
158 واکاوی فضا و مکان در شرافت بخشی به هویتی ماندگار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
159 واکاوی و اهمیت توسعه میان افزا در حفظ و صیانت از بافت های ارزشمند تاریخی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
160 ویژگی های مرکز محله با رویکرد سرزندگی شهروندان مطالعه موردی محله شهرک غرب تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
161 هم افزایی با طراحی پایدار و عمومی رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
162 هندسه پنهان عمارت عالیقاپو اصفهان در تعیین ارتباط هندسی با میدان نقش جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
163 هنر مهندسی در الهام از طبیعت، مبتنی بر رویکرد سازه ای در معماری بیونیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
164 هویدایی؛ اندیشه ها و بنیان های اسلامی؛ در معماری شریف ایرانی - اسلامی ( نمونه موردی : مدرسه خان شیراز ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار