محمد جواد زارع سخویدی

 محمد جواد زارع سخویدی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

محمد جواد زارع سخویدی

Mohammad Javad Zare Sakhvidi

گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison on Function of Kriging and Inverse Distance Weighting Models in PM10 Zoning in Urban Area (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
2 Evolution Face of Occupational Health (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 1
3 Feasibility study for application of the marine coral powder as a novel adsorbent for Volatile Organic Hydrocarbons (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 2، شماره: 2
4 Mental Health and Ergonomic in the Workplaces, They Need more Elaboration (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 1
5 Prevalence of Cardiovascular Risk Factors among Taxi Drivers in Yazd, Iran, 2016 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 6، شماره: 4
6 The Effect of Exposure to Respirable Dust on Blood Parameters of Workers in a Tile and Ceramic Industryin, Yazd (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
7 valuation of Dermal Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Using DREAM Method in Production of Bituminous Waterproofing (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 2
8 توسعه روش ریز استخراج فاز جامد برای تعیین تتراکلریدکربن وکلروفرم در هوا به روش گاز کروماتوگراف-طی فبین جرمی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی هوا به بیوآئروسل ها و عوارضی تنفسی ناشی از ان در دانش اموزان شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
2 Changes in Cognitive and behavior mood under the affected by harmful noise (industrial field) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
3 پیش بینی غلظت آلاینده های هوا با استفاده از قضاوت خبره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
4 کاربرد مدل های مواجهه در ارزیابی غلظت ذرات قابل استنشاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا