دکتر سیدمحمدعلی توکل کوثری

دکتر سیدمحمدعلی توکل کوثری استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

دکتر سیدمحمدعلی توکل کوثری

Dr. Mohamad Tavakol

استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Assessment of the Social Health of the Residents of Lamerd, Fars Province in ۲۰۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 10، شماره: 2
2 آسیب شناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 2
3 آموزش عالی و نیازهای اجتماعی شرایط جامعه شناختی یک تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 1، شماره: 1
4 ارزیابی کیفیت و تفاوت ارائه خدمات کاهش آسیب در مراکز گذری و سرپناه های شبانه: از انتظارت تا ادراکات (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 1، شماره: 2
5 انگیزشها و کنشهای راهبردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نگارش مقالات علمی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی پتانسیل های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دانش آموزان و فرایند ادغام آن در مدارس: مطالعه موردی دبیرستان های دخترانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
7 بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی در زوجین شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی رابطه توسعه تکنولوژیک با ابعاد توسعه اجتماعی(مطالعه تطبیقی استان های کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 15، شماره: 1
9 برساخت اجتماعی محصولات تراریخته در ایران: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
10 تأثیر اندیشههای جامعهشناختی ضیا گوکآلپ بر شکلگیری پایههای نظری جمهوری نوین ترکیه (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 1، شماره: 6
11 روزنامه و اینترنت؛ واکاوی تحولات صنعت روزنامه در فرایند اینترنتی شدن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 65
12 شرکت شهرهای نفتی و روایت توسعه و تضاد (مطالعه تجربه آبادان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 15، شماره: 1
13 عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری در دهه اخیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 45
14 کم و کیف"سلامت اجتماعی" در پژوهش های آموزشی ایران: یک فرات حلیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 22
15 مرور نظام مند مطالعات ناظر به تعیین کننده های سلامت روان در جامعه ایرانی مورد کاوش: مقالات علمی پژوهشی داخلی ۱۳۹۹-۱۳۸۵ (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 7، شماره: 23
16 مساله آب و شکل گیری تعادل سیاسی-اجتماعی در توسعه جامعه ایرانی (مورد مطالعه: نظام مدیریت آب در حوضه زاینده رود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 2
17 مشکلات در انتخاب موضوع پایان نامه: مطالعه ای کیفی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 20
18 مطالعات علم و فناوری:مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 12، شماره: 4
19 مطالعه پیامدهای ورود تکنولوژی و صنعت به مناطق کردنشین جنوب آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 1
20 مقایسه میزان همبستگی اجتماعی در مبتلایان به سرطان و غیرمبتلایان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 1
21 مقایسه وضعیت سلامت ذهنی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه تهران و کاشان و پارامترهای اجتماعی تاثیر گذار بر انها (مطالعه ای از دریچه جامعه شناسی بیماری های روانی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
22 واکاوی ذهنیت کنشگران نسبت به فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی (با رویکرد نظریه ساخت یابی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
2 پویایی شناسی اجتماعی مساله آب در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
3 شهرهای جدید : گذر مشکل بین اجتماع و جامعه New Towns : on Uneasy Transition From Community to Society (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
4 عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
5 عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت