دکتر فرخنده امین شکروی

دکتر فرخنده امین شکروی دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرخنده امین شکروی

Dr. Farkhondeh Amin Shokravi

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Designed Pamphlet of Osteoporosis Knowledge of Girl Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 3، شماره: 4
2 اثر برنامه آموزشی نظریه محور در پیشگیری از حاملگی های ناخواسته در زنان با نزدیکی منقطع (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 4
3 ارتباط فعالیت های جسمی منظم (پیاده روی) با کیفیت زندگی زنان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 8، شماره: 4
4 انطباق برخی سازه های مدل های رفتاری با دلایل اقدام به ترک اعتیاد: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 4
5 Breast Cancer Prevention Behaviors In women with low levels of health literacy of Reproductive Age: Application of Health belief Model (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 7، شماره: 2
6 Commitment to Action: An Effective Construct on Increasing Effectiveness of an Educational Intervention to Control Pediculosis Capitis in Female High School Students (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 8، شماره: 3
7 Comparison of Two Methods of Direct and Indirect Education on Osteoporosis Preventive Behaviors among Female Students (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 8
8 Effectiveness of the PLISSIT Model-based Counseling on the Sexual Function of Couples during Pregnancy (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 5، شماره: 4
9 Neglect of small industries in accessing occupational health services (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 10، شماره: 3
10 Reliability and Validity of the Champion s Health Belief Model Scale for Mammography among Iranian Women with Family History of Breast Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 1، شماره: 3
11 Role of Oral Hygiene Beliefs in Regular Brushing among the 9-10 Years Old Female Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 1، شماره: 3
12 Social Support: The Main Factor for Retention of Addiction Treatment (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 2، شماره: 2
13 Socio-Economic Statues and Oral Health Behaviours in a Sample of Iranian Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 1، شماره: 3
14 The Effect of Multidisciplinary Consulting Approach on Marital Satisfaction of Couples Applying for Divorce in the Family Court of Borujerd (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 3، شماره: 4
15 The Efficiency of a Sleep Hygiene Intervention to Improve Sleep Problems in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Maternal Mental Health (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 3، شماره: 2
16 The Impact of a Sleep Hygiene Intervention on Sleep Habits in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 12
17 Title: Design and psychometrics of a questionnaire on COVID-۱۹ preventive behaviors based on the Health Belief Model (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 10، شماره: 2
18 Translation and Psychometric Evaluation of Short-Form Decisional Balance Scale for Smoking Cessation among Iranian Workers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 3، شماره: 3
19 بررسی آگاهی از نیازهای آموزشی سلامت دوران بلوغ دختران نوجوان نابینای شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 4
20 بررسی ارتباط بین اعتمادبهنفس، خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده با رفتار خودآزمایی پستان در رابطین بهداشتی زرندیه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 2، شماره: 2
21 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل PLISSIT بر رضایتمندی جنسی زنان باردار در سه ماهه های بارداری (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 5
22 بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتار پیشگیری از جراحات پرسنل درمانی استان ایلام در سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 2
23 بررسی عوامل مرتبط با مصرف بی رویه دارو در مراجعین به درمانگاه شبانه روزی شهرستان عباس آباد(استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 5
24 تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر معنویت بر سلامت روان سفیران سلامت دانش‌آموزی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 7، شماره: 3
25 تعیین عوامل پیش بینی کننده تغییرات خلق و خوی در مصرف کنندگان قرص های جلو گیری از بارداری (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 3
26 دلایل بکارگیری روش منقطع به منظورپیشگیری ازبارداری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 9، شماره: 3
27 دیدگاه زنان نسبت به روش های مدرن پیشگیری از بارداری: یک مطالعه کمی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 5
28 عوامل فردی موثر در اتخاذ رفتارهای پرخطر منجر به ایدز: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 2
29 کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه برنامه ریزی برای پیشگیری از ایدز در دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 8، شماره: 4
30 مقایسه تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان به دو شیوه سخنرانی و نمایش فیلم بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیبهای روانی اجتماعی زوحین در دوران بارداری و نقش آموزش مجازی در پیشگیری از آن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
2 ارزیابی الکترونیکی طرح آموزشی توانمندسازی پرستاران مناطق محروم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت
3 Designing and Psychometrics of a Questionnaire to Access the Skills of Health-Workers in Providing Self-Care Program for Pre-diabetic Individuals by PRECEDE-PROCEED Model (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
4 Effect The of an Educational Intervention on The Proper Estimation of Weight Gain and Its Relation with Optimal Weight Gain During Pregnancy (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
5 Use of Advocacy Tools to Combat the Covid-۱۹ Pandemic by the Government: Letter to the editor (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
6 بررسی باور درک شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
7 تاثیر آموزش با مشارکت همسر بر سازه های مراحل تغییر و موازنه تصمیم گیری مربوط به تغذیه و کنترل وزن مطلوب دوران بارداری (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
8 مدیریت در فضای مجازی و بهبود تغذیه در سه ماهه سوم دوران بارداری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی