جلیل تجلیل

 جلیل تجلیل استاد دانشگاه تهران

جلیل تجلیل

Jalil Tajlil

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 گذری بر نثر غیرروایی عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 8
2 نقش نظام شاهیان و عادل شاهیان در خلق آثار تعلیمی ظهوری ترشیزی* (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مختصات زبانی اشعار امیرمعزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی