احمد ابراهیمی عطری

 احمد ابراهیمی عطری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

احمد ابراهیمی عطری

Ahmad Ebrahim atri

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 1
2 بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 4، شماره: 2
3 تاثیر تمرین در آب بر تعادل مردان سالمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
4 تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
5 تاثیر ده هفته تمرین در آب بر قدرت و قابلیت حرکتی سالمندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 10
6 تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
7 تاثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 5، شماره: 1
8 مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و گردن ران دوچرخه سواران حرفه ای با افراد غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر برنامه ی تعادلی و پایداری محوری با و بدون وسیله براجرای تعادل نیمه پویایدانشجویان دختر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
2 بررسی تاثیر تمرین تعادلی و پایداری مرکزی بر تعادل نیمه پویایدختران غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 بررسی تاثیر3 هفته بازی های اصلاحی برمیزان انحناء جانبی ستون فقرات و فلکشن جانبی سر دانش آموزان دختر 12-10 سال مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
5 بررسی تأثیر ماساژ ورزشی بر میزان پرخاشگری کشتی گیران نوجوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
6 بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 بررسی میزان فعالیت الکترومیوگرافی عضلات پارااسپاینال کمری در افراد مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
8 تاثیر 8 هفته برنامه پیاده روی بر غلظت لیپوپروتئین آ سرم در زنان یائسه غیرورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
9 تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر زاویه کوب و دامنه حرکتی تنه دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 تاثیر حرکات اصلاحی با فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش اموزان دختر 12-10 سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
11 تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون توپ فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش آموزان دختر 10-12 سال (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
12 تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون توپ فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش آموزان دختر 12-10 سال (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
13 تاثیرتمرینات ثبات مرکزی بر میزان انحراف جانبی ستون فقرات در افراد مبتلا به اسکولیوز غیرساختاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14 تأثیر 8 هفته تمرین یوگا بر انحناهای ستون فقرات زنان مبتلا به کمر درد مکانیکال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
15 تأثیر برنامه تمرینی عملکردی بر توانایی حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
16 رابطه بین ریسک فاکتور ها با آسیب های ورزشی در دانش آموزان پسر شرکت کننده در رشته های فوتسال و هندبال المپیاد خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
17 رابطه بین سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
18 رابطه بین طول انگشتان وقدرت دست برتروسطح تستوسترون هندبالیست های دخترتمرین کرده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
19 رابطه بین قدرت دست برتر و ویژگیهای آنتروپومتریک اندام فوقانی دروالیبالیستهای دختر نوجوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
20 رابطه بین قدرت دست و متغیرهای آنتروپومتری اختصاصی دست درهندبالیست های دخترتمرین کرده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
21 رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری وانعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
22 مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت زنان جوان تمرین کرده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
23 مقایسه تاثیر 4 هفته برنامه تمرینی پایداری مرکزی و تعادلی بر تعادل پویای دختران غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
24 مقایسه تاثیر تمرینات یوگا و بازی های اصلاحی بر زاویه کوب و استقامت عضلات اکستنسور تنه دانش آموزان دختر نوجوان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
25 مقایسه تاثیرتمرینات مکنزی، ماساژورفلکسولوژی کف پا بردرد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
26 مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
27 مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات پارااسپاینال پشتی در افراد مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری و افراد سالم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی