دکتر علی شریف نژاد

دکتر علی شریف نژاد رئیس پژوهشگاه

دکتر علی شریف نژاد

Dr. Ali Sharif nezhad

رئیس پژوهشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 50
2 اثر زانوی پرانتزی بر کینتیک دویدن در بازیکنان نخبه فوتبال در شرایط پیش بینی شده و پیش بینی نشده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 10، شماره: 3
3 ارتباط استراتژی مچ پا در آهنگ بارگیری با گشتاور فلکسوری زانو در ورزشکاران مبتلا به پای پرانتزی در هنگام فرود (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 4
4 ارتباط بین حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی با حداکثر نیروی عکس العمل عمودی زمین در تکلیف فرود تک پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 9، شماره: 22
5 ارزیابی اثر گوشی همراه بر آسیب اسکلتی- عضلانی و کینماتیک گردن در کاربران گوشی همراه در پوسچرها و وظایف متنوع (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 4
6 Expertise Influence on Anticipatory Postural Adjustment under Different Temporal Pressure (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 4، شماره: 2
7 تاثیر خستگی مبتنی بر لرزش بر مشخصات بیومکانیکی عضلات بدن انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 26
8 تاثیر سه ارتفاع متفاوت زین بر اکسیژن مصرفی و اقتصاد انرژی دوچرخه سواران نخبه ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 13، شماره: 30
9 تاثیر سه نوع بریس مچ پا بر پایداری دینامیک موضعی حین دویدن افراد مبتلا به ناپایداری مچ پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 12، شماره: 27
10 تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 40
11 تاثیر یک دوره تمرین تناوبی بر امواج مغزی و فعالیت الکتریکی قشر مغز در دختران جوان سالم (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 4
12 شناسایی نقشه های خودسازمانی در تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه نظریه شبکه های اجتماعی: تحلیلی بر عملکرد هجومی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 37
13 طراحی و ساخت کفی کفش هوشمند جهت تحلیل راه رفتن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کینماتیک گردن در کاربران گوشی همراه (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران