دکتر محمد خبیری

دکتر محمد خبیری دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

دکتر محمد خبیری

Dr. Mohammad Khabiri

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر همهویتی برند بر بشارت برند تیمهای فوتبال در شبکههای اجتماعی با نقش میانجی وفاداری (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 3
2 استاندارد سازی پرسش نامهرضایت شغلی وود در فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 30
3 بازاریابی اینترنتی در باشگاه های فوتبال: ارزیابی کیفیت وب سایت باشگاه های موفق فوتبال ایران و اروپا (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 34
4 بررسی رابطه بین مهارت های فردی و سازمانی مدیریت زمان در مدیران تربیت بدنی دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی رضایتمندی تماشاگران از کیفیت خدمات ارایه شده در ورزشگاه آزادی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
6 بررسی مهمترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
7 بررسی و انتخاب آمیخته ترویج مناسب لیگ برتر فوتبال کشوربا استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 12
8 بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
9 بررسی و رتبه بندی نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 1
10 تاثیر آموزش مهارتهای روان شناختی بر درک موفقیت ورزشی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 36
11 تاثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم های فوتبال لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
12 تبیین ویژگی های شخصیتی و ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
13 تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
14 تحلیل سوات تکواندو ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
15 تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش: از دیدگاه متخصصان ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 2
16 تحلیل وضعیت ورزش حرفه ای در تلویزیون ملی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 47
17 تدوین نقشه استراتژی تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 12
18 تعیین مدل معادلات ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با دستیابی به هدف فوتبالیست های باشگاه های استعدادیابی شهر مشهد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 28
19 تعیین و اولویت بندی عوامل مدیریتی و اجرایی موثر بر خصوصی سازی باشگاه هایی ورزشی با روش AHP (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
20 تلویزیون و توسعه ورزش همگانی:یک نظریه برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 40
21 حمایتاز لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
22 شناسایی و اولویت بندی حوزه های به کارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
23 طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه (یک مطالعه مبتنی بر رویکرد داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 21
24 طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 50
25 طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
26 طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 1
27 عوامل موثر بر برند کارفرمایی خارجی وزارت ورزش و جوانان ایران از منظر دانشجویان تربیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 2
28 عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 18
29 عوامل و چالش های درونی مدیریت برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 35
30 فهم فرایند شکل گیری بازاریابی اجتماعی برای توسعه ورزش همگانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 15
31 مدل رابطه ای انگیزه خودتعیینی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
32 مدل رابطه ای فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
33 مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 41
34 معرفی پرسش نامه خود- کارآمدی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 16
35 مقایسه تطبیقی عنصر ترویج در لیگ های حرفه ای فوتبال ایران، ژاپن و کره جنوبی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 8
36 مقایسه عوامل استرس زای مربیان حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 21
37 نقش اضطراب رقابتی و اعتمادبه نفس در پیش بینی تحلیل رفتگی ووشوکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
38 نقش تلویزیون در توسعه ورزش قهرمانی مطالعه ای در چارچوب نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 84
39 نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
40 واکاوی بنیان های نظری ورزش آموزشی- تربیتی و استخراج عوامل زمینه ای موثر و متاثر از آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
41 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی- 3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عوامل تعادل کار و زندگی و آموزش بر برند سازی کارفرمایی داخلی وزارت ورزش و جوانان ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
2 ارایه مدل برند کارفرمای وزارت ورزش و جوانان ایران از دیدگاه داخلی و خارجی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 بررسی ارتباط میان شاخص های جمعیتی- اقتصادی با میزان موفقیت کشورهای آسیایی حاضر در بازی های المپیک 2008 پکن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 بررسی چالش های پیش روی روان شناسان ورزشی برای ورود به تیم های والیبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
5 بررسی چالشهای مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
6 بررسی سهم ورزش در رشد اقتصادی و اشتغال ایران و ارائه مدل بهینه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
7 بررسی موانع پیش روی روانشناسان ورزشی برای ورود به تیم های ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 بررسی نحوه استفاده از تصویر سازی شناختی و انگیزشی در کودکان و نوجوانان ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
9 بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش حرفه ای کشور (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
10 تاثیر زاویه پارچه روی خواص دینامیکی کامپوزیت لاستیک پلییورتان تقویتشده با پارچه آرامید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
11 تبیین عوامل موثر بر توسعه اقتصاد دانش بنیان در ورزش ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
12 تحلیل رگرسیونی ارتباط بین اجزای مدیریت دانش و اقتصاددانش محور دراداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
13 تدوین مدل بازاریابی اجتماعی برای ارتقای مشارکت میانسالان آگاه و کم درآمد در فعالیت بدنی منظم، یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
14 تدوین منظرها و نقشه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
15 طراحی مدل پارادایمی شخصیت برند لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
16 عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
17 موقعیت استراتژیک صنعت ورزش ایران از دیدگاه خبرگان و ارایه استراتژی های بازاریابی توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
18 نقشآفرینی راهبردهای کارآفرینانه در رشد استارتاپ های ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
19 نیازسنجی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مهارتهای ادراکی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران