محمد شریعت زاده جنیدی

 محمد شریعت زاده جنیدی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

محمد شریعت زاده جنیدی

Mohammad Shariat zadeh joneydi

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد قلبی و عروقی بزرگسالان سندرم داون (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 19
2 تاثیر یک دوره تمرین قدرتی تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 23
3 تعیین تاثیر برنامه های تمرینی منتخب بر برخی متغیرهای پیشگو در عملکرداستقامتی دوندگان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
4 مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در اجرای شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست های مرد نخبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 4، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد HIIT بر لپتین سرمی و ترکیب بدنی زنان کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
2 مقایسه سرعت هدایت عصبی اندام تحتانی غالب و غیر غالبورزشکاران و غیر ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی