دکتر محمد تقی اقدسی

دکتر محمد تقی اقدسی استاد دانشگاه تبریز

دکتر محمد تقی اقدسی

Dr. Mohammad taghi Aghdasi

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تداخلی تکلیف دوگانه در یادگیری صریح و ضمنی توالی حرکتی در سالمندان و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 1
2 ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی، ناکامی از نیازهای روانشناختی، کاهش ارزشمندی ورزش، و میل به ادامه ورزش در ورزشکاران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
3 ارتباط بین مهارت های حرکتی ظریف و درشت با پیشرفت تحصیلی در کودکان: نقش واسطه هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
4 ارتباط بین نمره آپگار دقیقه پنجم پس از تولد و تبحر حرکتی کودکان ۶ ساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 2، شماره: 1
5 ارتباط تبحر حرکتی با بهره هوشی در رده های سنی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
6 ارتباط جو انگیزشی ادراک شده با اضطراب و عزت نفس ورزشکاران نخبه و غیرنخبه ورزش های تیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
7 Comparison of the Effect of Linear and Nonlinear Pedagogy on Risk Factors of ACL Injury: Emphasis on Kinetic Variables in Basketball Landing (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری های پیشرفته ورزشی دوره: 6، شماره: 2
8 Comparison of the Moderating Effect of Mental Rotation Ability on the amount of Learning by Mental Exercise Method in a Motor Skill (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 2
9 Concurrent Validity of Functional Gait Assessment, Timed Up and Go, and Gait Speed Tests in the Persian Community-Dwelling Elderly (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 8، شماره: 2
10 The Transitional Effect of Fatigue due to a Period of Physical and Mental Activity on the Level of Learning a Motor Skill (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی اثر نسبت طول انگشتی در روابط شاخص های روانشناختی، مذهبی و اخلاقی در ورزشکاران زن و مرد در فرهنگ های مختلف (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 7، شماره: 11
12 بررسی تاثیر تعدیل کنندگی تیپ شخصیتی افراد بر یادگیری مهارت های سرویس بلند و کوتاه بدمینتون به روش های مسدود و تصادفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی نقش استراتژی های آموزشی یادگیری حرکتی در بهبود خلاقیت تیمی فوتبالیست های مبتدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 48
14 بهبود کیفیت زندگی مردان سالمند مبتلا به دمانس از طریق تحریک چندحسی و تمرین یوگای دسته جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
15 پیش بینی نیازهای روان شناختی و بهزیستی دانشجویان ورزشکار: بر اساس نقش مربیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 16
16 تاثیر آموزش چرخش ذهنی بر تعادل و سقوط زنان سالمند با روش تمرین بدنی (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
17 تاثیر ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر ذهن آگاهی (MSPE) بر مهارت های ذهنی، اضطراب رقابتی ورزش و عملکرد مهارتی فوتبالیست های نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 5، شماره: 2
18 تاثیر بازی در محیط مجازی بر اضطراب کرونا در کودکان والدین مبتلا به کووید-۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 7، شماره: 1
19 تاثیر بازی های بومی محلی بر تبحر حرکتی در کودکان ۱۳-۱۰ ساله شهر تهران باهوش هیجانی بالا و پایین (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 43
20 تاثیر بازی های بومی-محلی بر جنبه های رشد اجتماعی و سلامت روانی دانش-آموزان دختر ۱۲-۱۴ سال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 35
21 تاثیر تکلیف ثانویه شناختی بر تصمیم گیری و رفتارهای خیرگی فوتبالیست های ماهر و مبتدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 32
22 تاثیر تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر هوش هیجانی و تبحر حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 36
23 تاثیر تمرینات شناختی- حرکتی بر عوامل خطرزای افتادن در سالمندان: مرور نظام مند و فراتحلیل شواهد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
24 تاثیر تمرینات نوروفیدبک ریتم حسی حرکتی بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
25 تاثیر حرکات ریتمیک بر حافظه فعال، تبحر حرکتی و مهارت نوشتن در دانش آموزان دارای اختلال نوشتاری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 11، شماره: 1
26 تاثیر خودگفتاری مثبت و منفی بر میزان اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشکاران ووشو شهر شیراز (دریافت مقاله) نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران دوره: 1، شماره: 1
27 تاثیر روانشناختی ورزش های همگانی: اثر تعدیل کنندگی دلبستگی مکانی و سبک های شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 12، شماره: 46
28 تاثیر سبک های شناختی بر میزان یادگیری آشکار و ضمنی مهارت حرکتی- شناختی دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 1، شماره: 2
29 تاثیر مداخلات فعالیت بدنی ازطریق برنامه تلگرام با رویکرد خودمختاری بر متغیرهای روان شناختی و فعالیت بدنی نوجوانان با تحرک بدنی ناکافی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
30 تاثیر مداخلات فعالیت بدنی مبتنی بر وب بر میزان فعالیت بدنی و بهزیستی در نوجوانان با تحرک ناکافی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 24
31 تاثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 47
32 تاثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی بر یادگیری شوت بسکتبال در دانش آموزان دختر دبیرستانی با تکانشگری بالا (دریافت مقاله) نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران دوره: 1، شماره: 3
33 تاثیرآموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 42
34 تاثیرتعاملی سبک های یادگیری با کانون توجه در یادگیری یک مهارت حرکتی مجرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 3، شماره: 1
35 توانایی شناختی در ارتباط بین مهارت حرکتی و عملکرد تحصیلی نقش موثر دارد (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 15، شماره: 52
36 رابطه توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی داوران فوتبال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
37 رابطه کمال گرایی و سرسختی ذهنی با واکنش به شکست در ورزشکاران زن و مرد شهرستان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 2، شماره: 3
38 شناخت، تعادل و گام برداری در سالمندان مبتلا به دمانس: یک رویکرد شناختی حرکتی برای کاهش خطر افتادن (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 24
39 طراحی، ساخت و روان سنجی نرم افزار اندازه گیری عملکرد حرکت در تکالیف پیگردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
40 قیود سه گانه و فعالیت بدنی در دختران نوجوان: نقش میانجی اضطراب بدنی اجتماعی (بر اساس آموزش غیرخطی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 12، شماره: 43
41 مطالعه فراتحلیلی تصویرسازی ذهنی مهارت های حرکتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 2، شماره: 1
42 مقایسه اثر ۱۲ هفته تمرین های هوازی منتخب و پیلاتس بر برخی شاخص های پیکر سنجی و تعادل در سالمندان زن غیرفعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 1، شماره: 1
43 مقایسه تاثیر آموزش به روش سنتی و بازی های زمین کوچک بر یادگیری مهارت های پایه فوتبال و نیازهای روان شناختی کودکان ۱۱ و ۱۲ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 2، شماره: 3
44 مقایسه تاثیر خودگفتاری آموزشی بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت دختران در اواخر کودکی و دوره نوجوانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 12
45 مقایسه حافظه کاری و میزان فعالیت ورزشی در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 1، شماره: 1
46 مقایسه ژنوتیپ I/D ژن ACE وR۵۷۷X ژن ACTN۳ در مردان کشتی گیر نخبه و غیرنخبه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 15، شماره: 59
47 مقایسه میزان پرخاشگری و گوشه گیری نوجوانان بی سرپرست ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
48 وابستگی به توجه در یادگیری ضمنی توالی حرکتی در جوانان و سالمندان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار روانشناختی ورزش در دوران سالمندی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
2 ادراک از رفتارهای مربی، نیازهای روانشناختی و پیامدهای رفتاری در ورزش نوجوانان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
3 ارتباط بین سبکهای رهبری مربیان و تعهد ورزشی ورزشکاران نخبه شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 ارتباط بین عزت نفس و تصویر بدنی با اختلال خوردن در زنان و مردان ورزشکار رده های سنی مختلف شهر زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت
5 ارتباط ناهنجاریهای قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی در دانش آموزان دختر ۱۸-۱۴ ساله شهرستان خوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
6 ارتباط ویژگی های آنتروپومتریکی با عملکرد پرش عمودی و توان بی هوازی در بازیکنان نخبه مرد والیبال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
7 ارتباط ویژگی های شخصیتی با انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
8 ارتباط هوش هیجانی وتعهدسازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
9 انتخاب رشته و میزان تعهد ورزشی در دختران و پسران ورزشکار دوره متوسطه دوم: نقش الگوهای جنسیتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 The effect of emotional intelligence on learning volleyball set skill by the Cooperative learning method (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
11 The Effect of Perceived Physical Fitness on Acquisition of Volleyball Claw Skill in Girls ۱۰ to ۱۳ years old (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
12 بررسی آثار ورزش مادران بر شاخص های رشد نوزادان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
13 بررسی تاثیر رابطه ی سبک های شناختی و میزان یادگیری آشکار و ضمنی بر زمان واکنش زنجیره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
14 بررسی تاثیر رابطه ی مزاج با موفقیت و عملکرد ورزشکاران رشته های تماسی و غیرتماسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
15 بررسی تاثیر سبکهای شناختی بر میزان یادگیری آشکار و ضمنی در مهارت ادراکی- شناختی (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
16 بررسی تاثیر سبکهای یادگیری و سبکهای شناختی در دانشجویان با اثر تعدیل کنندگی مقاطع تحصیلی و جنیست (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
17 بررسی تاثیر یک دوره آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری (MBSR) بر تنظیم هیجان در بین دختران دانشجوی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
18 بررسی تفاوت ترس از موفقیت و منبع کنترل در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
19 بررسی دلایل و شیوع ناهنجاری شانه نابرابر در دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
20 بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، کمالگرایی، تحمل ناکامی با اضطراب بیماری کرونا در ورزشکاران پسر و دختر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
21 بررسی رابطه بین سبک های شناختی و شخصیت ورزشکاران شرکت کننده در نهمین المپیاد ورزشی دانشجویی دختران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
22 بررسی رابطه بین کایفوز پشتی با دانش فرد در خصوص ویژگی های دوره ی بلوغ در دختران مقطع دبیرستان شهر ارومیه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
23 بررسی رابطه ی سبک های یادگیری و سبک های شناختی در دانشجویان با اثر تعدیل کنندگی مقاطع تحصیلی و جنیست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
24 بررسی روابط ساختاری بین ابعاد شخصیتی و اضطراب ورزشی دربین فوتبالیستهای شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
25 بررسی روابط ساختاری بین ابعاد شخصیتی و تنظیم رفتار در ورزش دربین فوتبالیستهای شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
26 بررسی زمان بندی پیش بین انطباقی در ورزش های راکتی و غیر راکتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
27 بررسی کانون توجه درونی و بیرونی در دو گروه وابسته به زمینه و مستقل از زمینه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
28 بررسی کیفیت زندگی شرکت کنندگان در کلاس های آمادگی جسمانی و ایروبیک استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
29 بررسی مقایسه ای ناهنجاری های تحتانی در افراد راست برتر و چپ برتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
30 بررسی مقایسه ای ناهنجاریه ای فوقانی در افراد راست برتر و چپ برتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
31 بررسی مقایسه تاثیر آب درمانی و اولتراسوند در بهبود درد کمری مزمن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
32 بررسی مقایسه تاثیر آب درمانی و اولتراسوند در بهبود عملکرد حرکتی کمر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
33 بررسی مقایسه تاثیرآب درمانی و اولتراسوند بر میزان زاویه انحراف کمر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
34 بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی بر عملکرد کاراته کاهای مرد تیم ملی ایران در بخش کاتا و کومیته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
35 تاثیر ۸ هفته تمرین شنا بر تعادل ایستا و پویا در دختران ژیمناستیک کار نوجوان ۹ تا ۱۹ سال تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی
36 تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی برکنترل پاسچر پویا زنان سالمند شهرستان تبریز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
37 تاثیر آموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در کودکان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
38 تاثیر اموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
39 تاثیر بازی شناختی حرکتی بر مهارتهای حرکتی درشت کم توانان ذهنی آموزشپذیر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
40 تاثیر خستگی جسمانی بر توانایی چرخش ذهنی جودوکاران جوان و نوجوان دختر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
41 تاثیر فراهم سازی محیطی بر خلاقیت کودکان ۸ ساله (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
42 تاثیر مداخله ی هشت هفته ای ایروبیک بر اختلالات خوردن دانشجویان دختر دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
43 تاثیر هیجان خواهی در تمرینات ورزشی والیبال به روش مسدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
44 تاثیر یک جلسه تمرین هوازی روی تردمیل بر زمان واکنش انتخابی کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
45 تاثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی بر یادگیری شوت آزاد بسکتبال در افراد با تکانشگری بالا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
46 تاثیرآموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
47 تاثیرتعاملی سبک های یادگیری با کانون توجه در یادگیری یک مهارت حرکتی مجرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
48 تأثیر شرکت در فعالیتهای ورزشی بر میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد به نفس دختران ورزشکار شهر میانه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
49 تأثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر سرعت راه رفتن؛ نوسانات قامتی و ثبات ناحیه مرکزی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ms (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
50 تئوری سازمان مغز: نسبت انگشت دوم به چهارم و توانایی های فضایی در ورزشکاران زن و مرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
51 تحلیل فضایی اماکن ورزشی بر اساس اصل سازگاری با بهرهگیری ازمدل سلسله مراتبی AHP در محیط GIS مطالعه موردی: شهر بناب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
52 رابطه بین جوانگیزشی ادراک شده و تعهد ورزشی ورزشکاران نخبه شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
53 رابطه بین دقت و کیفیت مهارت تاس با عارضه شانه نابرابر در ورزشکاران رشته بدمینتون شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
54 رابطه بین ناهنجاری های بالاتنه و اضطراب بدنی اجتماعی در دانشجویان دانشگاه مقدس اردبیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
55 رابطه بین هوش هیجانی و آمادگی بدنی ادراک شده با عملکرد کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
56 رابطه مزاج با عملکرد و موفقیت ورزشکاران رشته های تماسی و غیر تماسی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
57 رابطه ی سابقه ی فعالیت ورزشی با دلبستگی مکانی در شرکت کنندگان ورزشهای همگانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
58 رابطه ی سابقه ی فعالیت ورزشی با سلامت روان در شرکت کنندگان ورزش هایهمگانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
59 رابطه ی سبک شناختی با سلامت روان در شرکت کنندگان ورزش های همگانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
60 کدام روش تدریس بر تبحر مهارت های هماهنگی حرکتی کودکان بهتر است؟ روش مونته سوری یا روش معلم محور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
61 کدام روش تدریس برای مولفه ی انعطاف پذیری خلاقیت کودکان بهتر است؟ روش مونته سوری یا روش معلممحور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
62 کدام روش تدریس برای مولفه ی بسط خلاقیت کودکان بهتر است؟ روش مونته سوری یا روش معلم محور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
63 مقابسه دو روش سنتی و مونته سوری بر مولفه سیالی خلاقیت پسران ۸-۹ ساله تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
64 مقایسه ابعاد چشم اندازهای زمانی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبه ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
65 مقایسه تاثیر انواع بازخورد تطبیقی بر یادگیری حرکتی مهارت پرتاب دارت در افراد وابسته به زمینه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
66 مقایسه دو روش سنتی و مونته سوری بر مولفه اصالت خلاقیت پسران ۸-۹ ساله تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
67 مقایسه متغیرهای ژنتیکی ACE و ACTN۳ در ورزشکاران نخبه و غیر نخبه ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
68 مقایسه میزان هیجان خواهی زنان و مردان ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در سطوح مختلف مهارتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
69 مقایسه هوش اخلاقی و میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دانشگاه های تبریز بر اساس سطح عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
70 یادگیری مهارت های سرویس بلند و کوتاه بدمینتون به روش های مسدود و تصادفی: اثر تعدیل کنندگی تیپ شخصیتی افراد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی