محمد تقی اقدسی

 محمد تقی اقدسی استاد دانشگاه تبریز

محمد تقی اقدسی

Mohammad taghi Aghdasi

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین مهارت های حرکتی ظریف و درشت با پیشرفت تحصیلی در کودکان: نقش واسطه هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
2 تاثیر آموزش چرخش ذهنی بر تعادل و سقوط زنان سالمند با روش تمرین بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رهیافت های نو در علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 2
3 تاثیر تمرینات نوروفیدبک ریتم حسی حرکتی بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
4 تاثیر مداخلات فعالیت بدنی ازطریق برنامه تلگرام با رویکرد خودمختاری بر متغیرهای روان شناختی و فعالیت بدنی نوجوانان با تحرک بدنی ناکافی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
5 طراحی، ساخت و روان سنجی نرم افزار اندازه گیری عملکرد حرکت در تکالیف پیگردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
6 مقایسه تاثیر خودگفتاری آموزشی بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت دختران در اواخر کودکی و دوره نوجوانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تفاوت ترس از موفقیت و منبع کنترل در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 بررسی رابطه بین کایفوز پشتی با دانش فرد در خصوص ویژگی های دوره ی بلوغ در دختران مقطع دبیرستان شهر ارومیه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
3 بررسی کانون توجه درونی و بیرونی در دو گروه وابسته به زمینه و مستقل از زمینه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 بررسی کیفیت زندگی شرکت کنندگان در کلاس های آمادگی جسمانی و ایروبیک استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی برکنترل پاسچر پویا زنان سالمند شهرستان تبریز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
6 تاثیر یک جلسه تمرین هوازی روی تردمیل بر زمان واکنش انتخابی کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
7 تئوری سازمان مغز: نسبت انگشت دوم به چهارم و توانایی های فضایی در ورزشکاران زن و مرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
8 رابطه بین ناهنجاری های بالاتنه و اضطراب بدنی اجتماعی در دانشجویان دانشگاه مقدس اردبیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران