حسن خلجی

 حسن خلجی دانشیار دانشگاه اراک

حسن خلجی

Hasan Khaalji

دانشیار دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محرومیت از خواب بریادگیری مهارت حرکتی ظریف و درشت در دانشجویان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
2 ارتباط برخی ویژگی های شخصی، ترتیب تولد و زمان تولد با موفقیت ورزشی دختران نوجوان ورزشکار استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
3 ارتباط بین بهره هوشی، هوش هیجانی و آمادگی حرکتی با یادگیری مهارت های پنجه و سرویس والیبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 12
4 ارتباط بین قابلیت تصویرسازی ذهنی با حس حرکت دختران ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 12
5 بالیدگی زیست شناختی و فعالیت بدنی دختران نوجوان مازندران در سال 1396: نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 3
6 بررسی رابطه بین اضطراب صفتی و حالتی با حس حرکت در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار پسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 7
7 تاثیر آموزش و تمرین شنا بر حس حرکت پسران با اختلال بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 34
8 تاثیر رنگ های زمینه منتخب بر عملکرد پرتاب دارت دختران قبل و بعد از بلوغ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
9 تاثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 57، شماره: 3
10 تحلیل وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مرکزی از دیدگاه ورزشکاران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 38
11 تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت های ورزشی استان مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 2
12 مقایسه ویژگی های شخصیتی خودپایی و هیجان خواهی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دستورالعمل های کانون توجه با تکلیف ثانویه بر عملکرد دریبل فوتبال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
2 ارتباط سطح فعالیت بدنی باکیفیت خواب دانشجویان پسر (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
3 ارتباط ویژگیهای آنتروپومتریکی، آمادگی حرکتی و بهره هوشی با یادگیری مهارت های پایه بسکتبال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 بررسی تطبیقی اندیشه امام خمینی و مولوی درباره شهید (دریافت مقاله) همایش ملی ایثار و شهادت
5 بررسی نظریه یادگیری اکرمن، بر اساس مدل سه مرحله ای یادگیری فیتز وپوسنر، با رویکرد فرآیند استعداد یابی در کودکان والیبالیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
6 پرورش استعداد ورزشی «( نقش و جایگاه عوامل روانی حرکتی در استعدادیابی ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
7 پنجه ارتباط بین بهره هوشی و آمادگی حرکتی بایادگیری مهارتهای وسرویس والیبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
8 تاثیر برنامه تمرین ورزشی منتخب بر افسردگی و اضطراب زندانیان زن معتاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
9 تاثیر تمرین تعادلی در شرایط تکلیف دو گانه همراه با دستکاری بینایی بر تعادل سالمندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
10 تاثیر تمرین تعادلی در شرایط تکلیفدوگانه همراه با دستکاری حس لامسه بر تعادل سالمندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
11 رابطه بین ویژگی های آنترو پومتریکی، بهره هوشی و رشد حرکتی با سطح عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست دارای تجربه و بدون تجربه مهد کودک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
12 روشهای موثرتربیتی درهدایت و جذب کودکان به نماز (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج
13 شیوه های کاهش بزهکاری در جوانان و نوجوانان از منظر آیات و روایات (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی
14 مقایسه مهارت های حرکتی درشت و شرکت در فعالیت های ورزشی کودکان با آسیب بینایی با کودکان بینای 7 تا 11 ساله (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
15 مقایسه ویژگی های شخصیتی خودپایی و احساس جویی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی