مریلا احمدی

 مریلا احمدی دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس

مریلا احمدی

Merila Ahmadi

دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.