مریم عزیزخانی

 مریم عزیزخانی

مریم عزیزخانی

Maraym Azizkhani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی اسانس میوه گیاه زنیان و تاثیر آن بر پایداری اکسیداتیو روغن کانولا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 2
2 ارزیابی فراوانی ژنهای انتروتوکسین زای استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونههای گوشت چرخ شده اغذیه فروشیهای استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 1
3 بررسی تاثیر اسانس های ریحان و مریم گلی کبیر بر رشد لیستریا مونوسیتوژنز و آسپرژیلوس فلاووس در پنیر سفید ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 2
4 بررسی تاثیر ضد میکربی اسانس آویشن شیرازی بر پاتوژن های غذایی در گوشت چرخ شده با استفاده از پی سی آر زمان واقعی و پروپیدیوم مونو آزید (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 7، شماره: 2
5 بکارگیری تکنیک نوین ترکیب PCR کمی با پروپیدیوم مونوآزید جهت شمارش استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسیژنیک در محصولات خامه ای قنادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 1
6 تاثیر اسانس های گیاهی بر میکروارگانیسم های بیماری زا در سبزیجات برگی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 3، شماره: 2
7 تاثیرکنسانتره آب نارنج و پوشش کیتوزان حاوی اسانس شنبلیله بر کیفیت و زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در مدت زمان نگهداری در یخچال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 2
8 کاربست دستور نقشگرای هلیدی بر سوره انشراح (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی خصوصیات ضد میکروبی نانوکامپوزیت تولید شده از کیتوزان و نانو ذرات اکسید روی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
2 ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس های خوراکی مرزه و ترخون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
3 بررسی آلودگی به استافیلوکوکوس اوریوس در بستنی سنتی در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
4 بررسی پایداری اکسیداتیو پنیر سفید ایرانی غنی شده با اسانس های گیاهی طی دوره نگهداری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
5 بررسی تاثیر اسانس میخک Syzygium aromaticum بر پایداری اکسیداتیو فیله پیش پخت ماهی قزل آلا Oncorhynchus mykiss طی نگهداری به صورت منجمد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
6 بررسی تاثیر ضد میکربی اسانس آویشن شیرازی بر پاتوژن های غذایی از طریق PCR کمی در ترکیب با پروپیدیوم مونو آزید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
7 بررسی تاثیر ضدمیکربی اسانس های ریحان و مریم گلی (سالویا) طی دوره نگهداری پنیر سفید ایرانی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
8 بررسی روند فساد اکسایشی فیله ماهی حاوی اسانسهای مرزه و ترخون طی دوره نگهداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
9 بررسی فراوانی ژن مولد انتروتوکسین A در استافیلوکوکوس اوریوس جدا شده از نمونه های بستنی سنتی در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
10 بررسی فراوانی لیستریاجدا شده ازنمونه های پنیر و کره های عرضه شده در ییلاقات آمل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
11 بررسی فعالیت آنتی رادیکالی اسانس و عصاره ی میخک و مقایسه ی آن با BHT به روش 2 و -2 دی فنیل - 1 پیکریل هیدرازیل ( DPPH) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 بررسی فعالیت ضد رادیکالی اسانس و عصاره آویشن باغی و مقایسه آن باBHT به روش 2 و -2 دی فنیل 1 – پیکریل هیدرازیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
13 بررسی فعالیت ضدباکتریایی نانوامولسیون آب در روغن اسانس .Artemisia dracunculus L (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 بررسی کارایی ضدمیکروبی نانوامولسیون زیره سبزدر مقابل برخی از سویه های میکروبی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 بررسی کیفیت میگوی (Metapenaeus stebbingi) آماده مصرف تیمارشده با اسانس های گیاهی در دوره طی نگهداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
16 تعیین MBC-MIC و اثرات ضد میکروبی اسانس لیمو ترش (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 تولید ماست با استفاده از گونه های پروبیوتیک و کالچر ماست وبررسی الیگوساکاریدهای حاصله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
18 فرمولاسیون و تولید آزمایشگاهی مارگارین سالم بدون ترانس (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
19 مروری بر روش نوین خشک کردن انجمادی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 مقایسه تأثیر اسانس و عصاره آویشن باغی بر پایداری اکسیداتیو فیله پیش پخته و منجمد ماهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران