بیژن رحمانی

 بیژن رحمانی دانشگاه شهید بهشتی

بیژن رحمانی

Bizhan Rahmani

دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 33
2 تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکم روایی خوب در توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی: مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 1
3 تحلیل راه بردهای موثر بر توسعه تعاونی های کشاورزی در اقتصاد روستایی (مطالعه موردی:شهرستان خدابنده) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه های فکری در شرکت های دانش بنیان استان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 اثرات مثبت و پیامدهای منفی الحاق سکونتگاه های روستایی (چالشتر، مهدیه، زانیان، نافچ و کیان) به شهر شهرکرد برحسب ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
3 ارایه مدل شاخصهای برنامه ریزی محله محور در راستای توسعه پایدار شهری محدوده گلپا شهر همدان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
4 ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی وتاثیرات آن برتوسعه گردشگری پایدار مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
5 الگوریتم جبرانسازی بر پایه تئوری جامع تکمیلی توانهای لحظه ای (A-GTIP) برای سوئیچ کردن جبرانسازها و امکان پایداری فرکانسی در میکروگریدها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
6 بررسی اثرات گردشگری روستایی در پایداری مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستای خوئین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
7 بررسی جاذبه های ژئوتوریستی بیابانهای ایران و معرفی معیارهای گزینش گردشگاههای بیابانی (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
8 بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
9 بررسی و تحلیل هزینه و درآمد خانوارهای روستایی بر توسعه پایدار روستایی:مطالعه موردی مناطق روستایی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
10 بهبود کیفیت توان یکمزرعه بادی با استفاده ازUPQS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
11 پهنهبندی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه بوکان از نظر کشاورزی با استفاده از لوگ کریجینگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
12 پیامدهای تحول در شیوه های بهره برداری از منابع آب در منطقه با درود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
13 تاثیر گسترش فیزیکی شهر سلطانیه بر روستاهای پیرامونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
14 تاثیرآموزش درتوانمندسازی ساکنان روستایی در عرصه امدادونجات مناطق روستایی – گردشگری (مطالعه موردی: روستای پس قلعه ،دربند،شمیران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 تحلیلی بر آمایش سرزمین شهرستان گنبد کاووس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
16 جایگاه پروژه بین المللی منارید بر مدیریت پایدار منابع آب و پیامدهای اجرائی آن مطالعه موردی:حوزه آبخیز رزین استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
17 جایگاه مناطق آزاد در راستای توسعه گردشگری پایدار (مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
18 ظرفیت گردشگری در توسعه کارآفرینی پایدار نواحی روستایی (مورد مطالعه : بخش مرکزی شهرستان همدان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 فرآیند شهرنشینی و تحول چشم انداز زراعی (مطالعه موردی: شهر مینودشت طی دوره 1336 تا 1389) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
20 کارآمدی برنامه ریزی فضائی در ارزیابی ساخت و بهره برداری پایدار از سدهای مخزنی، مورد: سد مخزنی علویان (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
21 گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار (مطالعه موردی: روستای افجه؛ دهستان لواسان کوچک، بخش لواسانات) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
22 گردشگری مذهبی و اثرات اقتصادی آن (مطالعه موردی: روستاهای امام زاده ابراهیم، امام زاده اسحاق و بابا رکاب، شهرستان شفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
23 مدیریت روستایی مبتنی بر رهیافت حکمروایی خوب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
24 مفهوم شناسی و ساختار پارکینگ و انواع آن (دریافت مقاله) کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
25 نقش اقلیم معتدل خزری در توسعه گردشگری درمانی ناباروری شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
26 نقش تعاونی روستایی زنان در توسعه اقتصادی روستا مطالعه موردی شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زنان موفق ایران