اسداله دیوسالار

 اسداله دیوسالار دانشیار دانشگاه پیام نور

اسداله دیوسالار

Asadollah Divsalar

دانشیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی راهبردی ساختار فضایی شهر در چارچوب پایداری (مطالعه موردی شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
2 بررسی اثرات طرح های عملیاتی (طرح های موضوعی و موضعی) بر روی کیفیت زندگی شهروندان در بافت قدیم (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
3 سنجش کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی با استفاده از مدل DEMATEL نمونه موردی: شهر ساحلی نور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط پوشش شهری و غیرشهری با جزایر حرارتی با استفاده از تکنیک های GIS و RS (مطالعه موردی: شهرستان بابل) (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
2 بررسی تطبیقی وضعیت شاخص های شهر سالم در ایران و کشورهای توسعه یافته (نمونه مورد مطالعه: نقاط شهری ایران و کشورهای توسعه یافته) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری شهرستان سوادکوه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
4 بررسی مقایسه‌ای اثر بخشی جاپای اکولوژیکی در کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا و کشورهای صنعتی غربی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
5 بررسی نقش واسطه ای بازارمداری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: بانک های شهرستان بهشهر) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
6 بررسی و سنجش نقش کیفیت محیط شهری در سرزندگی کودکان( نمونه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
7 بررسی وضعیت نقاط شهری ایران در چارچوب رویکرد توسعه پایدار اجتماعی (نمونه مورد مطالعه: نقاط شهری ایران و کشورهای توسعه یافته) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
8 تبیین ضرورت برنامه ریزی و مدیریت شهری سیستمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
9 تبیین ضرورت برنامه ریزی یکپارچه تأسیسات زیربنایی شهری در کاهش بحران زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
10 تحلیلی بر نقش تغییر کاربری اراضی محدوده ها و نواحی شهری در کیفیت زندگیشهروندان، مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
11 سنجش توان توسعه شهر مبتنی بر تاسیسات زیربنایی شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
12 گردشگری؛ راهکاری نوین در باززنده سازی بافت های قدیم شهری مطالعه موردی: بافت قدیم شهر ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران