علی حیرانی

 علی حیرانی استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

علی حیرانی

Ali Heyrani

استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرینات پیلاتس بر عملکرد حرکتی سالمندان مرد غیرفعال (دریافت مقاله) پژوهش در رفتار حرکتی دوره: 1، شماره: 1
2 ارتباط جو انگیزشی ادراک شده با اضطراب و عزت نفس ورزشکاران نخبه و غیرنخبه ورزش های تیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
3 تاثیر تشنج بر میزان افسردگی در موش های باردار تحت درمان با پنتیلن تترازول (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
4 تاثیر تمرینات شناختی- حرکتی بر عوامل خطرزای افتادن در سالمندان: مرور نظام مند و فراتحلیل شواهد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
5 شناخت، تعادل و گام برداری در سالمندان مبتلا به دمانس: یک رویکرد شناختی حرکتی برای کاهش خطر افتادن (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 24
6 مقایسه اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی دربین کودکان زودرس و سالم سه تا هفت سال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آموزش بازی های تطابقی بر رفتار سازشی و رشد حرکتی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان هرسین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
2 اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 اثر تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم در سالمندان بالای 60 سال (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
4 اثر تغییر پذیری تمرین و تداخل زمینه ای بر اکتساب و یادگیری مهارت شوت بسکتبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
5 اثر تمرینات حرکتی در آینه بر مهارتهای حرکتی درشت دست مبتلای کودکان همی پلژی (مستخرج از پایان نامه) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
6 اثر جنس بر عملکرد تکالیف هماهنگی درشت و ظریف (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
7 اثرتواتر بازخورد در شرایط مختلف کانون توجه (درونی و بیرونی) بریادگیری مهارت پرتاب دارت درکودکان: بررسی فرضیه راهنمایی درشرایط مختلف کانون توجه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
8 بررسی اثر 21 هفته تمرینات منتخب پیلاتس بر سلامت روانی زنان سالمند غیر فعال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
9 بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر اضطراب دانشجویان شناگر مبتدی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
10 بررسی تاثیر هشت هفته بازی های منتخب با چتر رنگین کمان برحافظه ی عددی کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
11 بررسی رابطه بین شیوع چاقی و اضافه وزن، شاخص توده بدن و سطح فعالیت بدنی در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
12 تآثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی ورزشکاران ماهر و مبتدی رشته کاراته (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
13 تاثیر ترکیب تمرین بدنی و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس بلند بدمینتون (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
14 تاثیر ترکیب تمرین مشاهده ای و تصویر سازی بر اکتساب و یادداری سرویس بلند بدمینتون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
15 تاثیر تمرینات ادراکی - حرکتی منتخب بر سرعت پردازش اطلاعات و جستجوی دیداری تیراندازان با کمان دختر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
16 تاثیر هشت هفته بازی های منتخب با چتر رنگین کمان بر توجه پایدار کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
17 تاثیرتمرینات یکپارچه سازی حسی -حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
18 تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارتهای روانی ورزشکاران مبتدی رشته کاراته (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
19 رابطه هوش جنبشی-بدنی با مدیریت کلاس معلمان تربیت بدنی ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه با تاکید بر تفاوتهای جنسیتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
20 مقایسه اثر آینه درمانی و آموزش متقاطع بر قدرت چنگش کودکان فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک (مستخرج از پایان نامه) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
21 مقایسه اثر تصویرسازی ذهنی و الگودهی در یادگیری یک مهارت حرکتی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
22 مقایسه اثر هشت هفته تمرینات اسپارک و پیلاتس بر تعادل ایستای زنان سالمند شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
23 مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات اب درمانی بر خود پنداره بدنی زنان سالمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
24 مقایسه تاثیر تمرینات حرکتی دوطرفه با و بدون آینه بر قدرت چنگش دست مبتلا کودکان فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
25 مقایسه تأثیر تمرین ذهنی و تمرین ایزومتریک بر قدرت عضلات چنگش (grip) مردان سالم 20 تا 50 سال (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
26 مقایسه تأثیر تمرین ذهنی و تمرین ایزومتریک بیشینه بر قدرت عضلات چنگش(گریپ) سالمندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
27 مقایسه روش های آینه درمانی و تمرینات دو طرفه و نیز ترکیب آنها در توانبخشی حرکتی اندام فوقانی بیماران فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک مروری بر مطالعات گذشته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی