سید حسین داوودی

 سید حسین داوودی دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سید حسین داوودی

Seyed hossein Davoodi

دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.