اکبر زارع شهابادی

 اکبر زارع شهابادی دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

اکبر زارع شهابادی

Akbar Zare Shahabadi

دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Survey of Factors Related to Marital Satisfaction among Married Women in Taft City, Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت دوره: 3، شماره: 1
2 The Role of Public Places in Increasing the Tendency to Addiction in Yazd City in 2015 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت دوره: 1، شماره: 2