محمد اسماعیل نژاد

 محمد اسماعیل نژاد مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان

محمد اسماعیل نژاد

Mohammad Esmailnezhad

مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی برگردان اسطوره های شاهنامه فردوسی در ترجمه فتح بن علی بنداری (مطالعه موردی: اسطوره های پیشدادی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد دز وابسته به غلظت رادون در آبهای معدنی ؛ بسته بندی شده؛ در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
2 بررسی تاثیر آموزش خود کارآمدی بندورا بر اشتیاق تعصیلی دانش آموزان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
3 بررسی تاثیر سبک دلبستگی مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان عقب مانده ذهنی مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
4 بررسی رابطه اثربخشی اموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی رابطه بین سلامت روانی ومهارتهای شناختی وفراشناختی دردانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهراصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
6 بررسی راههای کاهش ودرمان پرخوری عصبی در یک دانش آموزدختر با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
7 چگونه توانستم رفتارهای بیش فعالی و کمبود توجه را در یکدانش آموس نوجوان با نیازهای ویژه بهبود بخشم (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران