محمد امامی

 محمد امامی

محمد امامی

Mohamad Emami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زمان محلول پاشی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
2 باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 4، شماره: 2
3 بازکاوی تطبیقی جمع دو سوره در نماز واجب (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 5، شماره: 10
4 بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 11
5 بازکاوی حق قصاص اهل زمه در فقه و حقوق (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 11
6 بررسی مبانی هم گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 11، شماره: 44
7 تحلیل تابعیت از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
8 تعیین پارامترهای رفتاری آبرفت درشت دانه ی تهران به کمک آزمایش های پرسیومتری برجا و ازمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
9 حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
10 دیدگاه فقه گرایانه مفسران در قصه حضرت یوسف علیه السلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 80
11 دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
12 رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر (با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 29
13 ماهیت و آثار حقوق قراردادهای بیمه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 19، شماره: 2
14 مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 12، شماره: 21
15 مدل سازی آزمایش پرسیومتری (فشارسنجی) با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
16 معیار محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری در فقه اسلامی و رویه داوری بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 13
17 نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 30
18 نقدی بر نظریه بیگانگی قرآن با سیاست با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 21
19 نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 12، شماره: 1
20 نگاهی قرآنی به نقش الگو در تربیت اقتصادی فرزندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 23
21 هویت شناسی قضایای عقلی اصول فقه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت تاثیر فاصله بار انفجاری بر رفتار قاب بتن مسلح چندطبقه واقع بر خاک سخت با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
2 آیین رسیدگی به اختلافات مالیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 ارزیابی مقایس های روش اتریشی ساخت تونل (NATM) با روش حفاری مکانیزه با دستگاه حفار تمام مقطع (TBM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
4 استفاده از شبکه عصبی در آنالیز گودبرداری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 اشتغال زنان روستایی و تاثیر آن بر امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
6 اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی در توسعه روستاها در جهت امنیت غذایی پایدار (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
7 برآورد نقش سیاست های خودکفایی محصولات اساسی در ایران در بروزگرسنگی پنهان (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
8 برآورد و تحلیل امنیت غذایی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
9 بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر پدیده تخریب پیشرونده در سازه های بتنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
10 بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر پدیده تخریب پیشرونده در سازه های فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
11 بررسی اثر طول آبشکن بر عمق آبشستگی اطراف آن در موقعیت های 30 و 170 درجه قوس 180 درجه رودخانه ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین
12 بررسی اثر نحوه و قرارگیری میراگر ویسکوالاستیک در قاب خمشی فولادی نامنظم در پلان با تحلیل دینامیکی غیرخطی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
13 بررسی امکان بکارگیری انرژی باد جهت استفاده بهینه در روستاها ( مصارف خانگی و کشاورزی) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
14 بررسی امکان بکارگیری انرژی زیست توده (بیوماس) جهت استفاده بهینه در مصارف خانگی و کشاورزیروستاها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 بررسی اندر کنش نیروی محوری خمش در ستون های فولادی پر شده از بتن تحت بارگذاری جانبی با درنظر گرفتن محصور شدگی بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
16 بررسی پارامترهای رفتاری سازه های بتنی در پدیده تخریب پیشرونده با دیدگاه اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
17 بررسی تاثیر پدیده ضربه قوچ در طرح های آبرسانی با کاربری لوله های GRP (مطالعه موردی طرح آبرسانی از سد آزادی به دشت حر استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
18 بررسی جایگاه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در افزایش دستیابی به امنیت غذایی پایدار (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
19 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، هوش هیجانی و یادگیری سازمانی مطالعه موردی: شرکت تولیدی و صنعتی یدک رسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تحول سازمانی در سازمان های یادگیرنده (مطالعه موردی: شرکت تولیدی سیم و کابل شاهین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 بررسی رفتار سایشی دمای بالای فولاد 31CrV3 نیتریده شده به روش گازی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
22 بررسی رفتار ستون های فولادی پر شده از بتن تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
23 بررسی روشهای کاربردی کنترل کردن ارتعاشات در تجهیزات صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
24 بررسی صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
25 بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی تقویت شده با سخت کننده های لوله ای و نیم لوله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
26 بررسی قابلیت جذب انرژی کربل بتنی تقویت شده با CFRP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
27 بررسی مسائل، مشکلات و محدودیت های خاک ورٍزی حفاظتی در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
28 بررسی منطق مکالمه متن و زیر متن اندیشه سیاسی مونتسکیو و روسو با تئاتردر آثار نریمان نریمانف با توجه به نمایشنامه نادرشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو
29 بررسی و شناخت عوامل موثر بر بازده اقتصادی تشکل های مکانیزاسیون کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
30 تاثیر تنش خشکی ناشی از کاربرد پلی اتیلن گلیکول و دماهای مختلف بر مولفه های جوانه زنی گیاه بادرشبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
31 تدوین استراتژی های دستیابی به امنیت غذایی با تاکید بر اصول پدافند غیرعامل به روش آنالیز SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
32 جریان دوفازی در مجرای تحت فشار افقی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
33 جشن های آب؛ چهارشنبه سوری و عروس قنات (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
34 چارچوبی برای تشخیص تصمیمات گروهی در انتخاب پروژه های زیر ساخت مطالعه موردی در پروژه های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ) NISOC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
35 در تدوین استراتژی های دستیابی به امنیت پایدار غذایی SWOT کاربرد آنالیز (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
36 سوخت های زیستی و نقش آن در توسعه پایدار مبتنی بر محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 ضرورت حضور موسیقی در فیلم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
38 قصه گنبد سیاه هفت پیکر به مثابه شعری نمایشی برای پیش بند و خیال بازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
39 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تفسیر نتایج آزمایش پرسیومتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
40 کاربرد مهندسی ارزش در توسعه ی یک مدل زنجیره ی تأمین برای افزایش دسترسی سیستم های با خاصیت افزونگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
41 لزوم توسعه بیوتکنولوژی در راستای تحقق امنیت پایدار غذایی کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
42 مدل مفهومی تبیین نقش مکانیزاسیون کشاورزی در مقاوم سازی اقتصاد کشور (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
43 مدیریت پایدار در راستای افزایش بهره وری منابع آب در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
44 مطالعه و بررسی روشهای از بین بردن فلزات در فرآیند پالایش نفت خام (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
45 معرفی بیوگاز به عنوان یکی از فناوریهای کاربردی پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
46 موسیقی، عنصری در خدمت رادیو (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
47 نقش توسعه تکنولوژی در صنایع بسته بندی و امنیت غذایی پایدار (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
48 نقش سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) در افزایش بهره وری (مطالعه موردی: شرکت تولیدی صنعتی یدک رسان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
49 نقشاقتصادی بیوتکنولوژی کشاورزی در آینده سوخت های سازگار با محیط زیست(پاک) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)