علی اصغر ابراهیمی

 علی اصغر ابراهیمی استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد

علی اصغر ابراهیمی

Ali Asghar Ebrahimi

استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review on the Importance of Hormones Monitoring and Their Removal in Conventional Wastewater Treatment Systems (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
2 Apprise of Used Electrical and Electronic Equipment in Residential Houses of Citizens of Yazd City and Determination of Their Knowledge, Attitude and Practice Regarding Electronic and Electrical Waste Management (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 4
3 Assessment of Airborne Asbestos Fibers Concentration in Yazd City in Summer 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
4 Biodegradation of Linear Alkyl Benzene Sulfonate by Sequencing Batch Reactor in Sanitary Wastewater (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
5 Chlorpyrifos Bioremediation in the Environment: A Review Article (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 3
6 Effect of Education on Tendency to Water Use Efficiency in Housewives of Zarrin Dasht (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
7 Evaluation of Iodine in Distributed Salts in Abarkouh City in 2017-2018 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 4
8 Evaluation of Seasonal and Spatial Variations of Air Quality Index and Ambient Air Pollutants in Isfahan Using Geographic Information System (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
9 Evaluation the Correlation between Turbidity and Total Suspended Solids with other Chemical Parameters in Yazd Wastewater Treatment Effluent Plant (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
10 Evaluation the Effect of Landfill Leachate on the Surface Water Quality: A Case Study in Tonekabon Landfill (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
11 Existance of Microbial Species in Vermicomposts Derived from Mixed Sesame Crust and Cow Manure Treatments (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
12 Investigating the Effect of Waste Process of Halva Ardeh Production on Vermicompost Quality (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
13 Investigatinon of Green Hospital Standards in Jiroft Hospitals (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
14 Performance Evaluation of Combined Process of Powdered Activated Carbon-Activated Sludge (PACT) in Textile Dye Removal (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
15 Performance Evaluation of Tile Wastewater Treatment with Different Coagulants (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
16 Pharmaceutical Pollution in the Environment and Health Hazards (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 2
17 Quantitative and Qualitative Study on Electric and Electronic Waste and Economic Evaluation of Their Collection and Recycling by Using theCost-benefit Model: A Case Study in Dezful City, 2017 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 2
18 Reduction of Pathogens from Mixture of Cow Manure, Domestic Waste and Wastewater Treatment Plant Sludge by Vermicomposting Process (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی و مقایسه فرایند کمپوس تسازی راکتوری ضایعات پسته در مخلوط با تیمارهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اارئه مدلی برای مدیریت استراتژیک در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 اثربخشی آموزش گروهی واقعیت درمانی بر عزت نفس زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی قوچان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
3 Effects of Ostrich Oil on Knee Osteoarthritis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
4 بررسی اثرگذاری رهبری تحول آفرین به واسطه یادگیری سازمانی بر بهبود عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
5 بررسی استفاده از روش اکسیداسیون مرطوب با هوا برای تصفیه شیرابه زباله (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
6 بررسی تاثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری بر نگهداری مشتریان بانک کشاورزی (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی در شهر بجنورد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
7 بررسی نقش خدمات ارائه شده در بانکداری الکترونیک و اعتماد بر پذیرش برند الکترونیک (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
8 تاثیر برند الکترونیکی بر ترغیب مشتریان به پذیرش بانکداری اینترنتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
9 راهکارهایی برای حل مشکل رسوبگیری در کویلهای واگن مولد بخار (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی