کتایون ورشوساز

 کتایون ورشوساز هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

کتایون ورشوساز

Katayon Varshosaz

هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و بررسی اثرات تخریبی استفاده عشایر از هیزم و چوب های جنگلی و تاثیر آن بر محیط زیست و جنگل ها و مراتع(مطالعه موردی عشایر حاشیه زاگرس استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه برنامه مدیریت راهبردی زیست محیطی تصفیه خانه پساب صنعتی به روش مدل تحلیلی SWOT(تصفیه خانه پساب صنعتی کارگاههای کارون شرکت ملی حفاری اهواز ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارائه طرح مدیریت ایمنی مواد زائد عفونی حاصل از مراکز درمانی (مطالعۀ موردی مراکز درمانی شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
3 ارائه یک مدل طرحریزی برای مدیریت شرایط اضطراری در صنایع و سازمانها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
4 ارزشگذاری اقتصادی خسارات وارده به تولیدات مرتع در نتیجه احداث بزرگراه پاشنه زاگرس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
5 ارزشگذاری اقتصادی خسارات وارده به کارکردهای تنظیمی اکسیژن-کربن در از بین رفتن پوشش گیاهی در نتیجه احداث بزرگراه پاشنه زاگرس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
6 ارزشگذاری خسارات وارده به تولیدات کشاورزی در نتیجه احداث بزرگراه پاشنه زاگرس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 ارزیابی اثر بخشی آموزش های کلاسیک مشارکتی در افزایش آگاهی و نگرش پرسنل در حوزه HSE کارخانه بازیابی اتان پتروشیمی مارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
8 ارزیابی اثر بخشی آموزش های کلاسیک مشارکتی در افزایش عملکرد و مهارت پرسنل در حوزه HSE کارخانه بازیابی اتان پتروشیمی مارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
9 ارزیابی توان اکوژیکی حوضه ابخیز هارکله شهرستان لالی به منظور کاربری جنگلداری و مرتعداری با استفاده از روش مخدوم و AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز رکعت جهت استقرار کاربری حفاظت محیط زیست با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
11 ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز قلعه گرگ شهرستان شوشتر با تاکید بر کاربری اکوتوریسم با استفاده از مدل مخدوم و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز قلعه گرگ شهرستان شوشتر با تاکید بر کاربری جنگلداری با استفاده از مدل مخدوم و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
13 ارزیابی خطر انفجار مخازن نگهداری نفت کوره در بندر شهید رجایی با استفاده از تجزیه تحلیل درخت خطا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 ارزیابی ریسک پالایشگاه گاز عسلویه فاز 12 با استفاده از روش PHA و LOPA (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 ارزیابی ریسک پالایشگاه گاز عسلویه فاز 15 و 16 با استفاده از روش PHA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
16 ارزیابی ریسک پالایشگاه گاز عسلویه فاز 15 و 16 با استفاده از روش PHA و LOPA (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 ارزیابی ریسک خط لوله میعانات گازی عبه روش کنت مولبایر .مورد کاوی:(خط لوله معینات گازی عسلویه) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 ارزیابی ریسک زیست محیطی ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه 2و3 در مرحله بهره برداری با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
19 ارزیابی ریسک زیست محیطی ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه 2و3 در مرحله بهره برداری با استفاده از روش FMEA (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
20 ارزیابی ریسک زیست محیطی خط لوله انتقال نفت دزفول در استان خوزستا با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
21 ارزیابی ریسک زیست محیطی دکل های حفاری با روشHAZAN (مطالعه موردی: میدان نفتی یاران جنوبی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار
22 ارزیابی ریسک زیست محیطی و ارائه راه کارهای کاهش ریسک در کارخانه فولاد سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران به روش FMEA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
23 ارزیابی ریسکهای زیست محیطی و بهداشت حرفه ای به روشPHA درخصوص فعالیتهای پروژه کارخانه نمک زدایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
24 ارزیابی عملکرد زیست محیطی شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت براساس استاندارد ایزو 14031 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 ارزیابی عوامل موثردر نشت مخازن نگهداری نفت کوره در بندر شهید رجایی با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
26 الزامات وشیوه نویسی ارزیابی ریسک های زیست محیطی سازه های سد با کاربرد روش TOPSIS (مطالعه موردی :سد جره رامهر مز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
27 EFMEA روشی برای ارزیابی ریسک زیست محیطی در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: بخش تولید آب صنعتی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
28 برآوردفرسایش خاک وتولیدرسوب حوضه آبخیز رمشک بااستفاده از روش پسیاک اصلاح شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
29 بررسی اثرات زیست محیطی طرح شبکه آبیاری زهکشی شمال شرق اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
30 بررسی اثرات زیست محیطی منابع مولد آلودگی صوتی درشهر اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
31 بررسی اثرات گردشگری بر منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
32 بررسی اجمالی پیامدهای منفی جادهسازی بر حیات وحش و زیستگاهها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
33 بررسی اصول طراحی فضای سبز شهری و صنایع ( مطالعه موردی : شهرستان اهواز ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
34 بررسی اکوتوریسم و جاذبه های گردشگری دراستان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
35 بررسی بلوغ و تکامل فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
36 بررسی پساب نیروگاه برق شهید مدحج اهواز و ارائه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
37 بررسی پساب واحد شماره 2 نمک زدایی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و ارائه راهکارهای موثر بر بهبود ، کاهش و کنترل آلودگیها (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
38 بررسی تاثیر کارکردهای ICT در بخشهای مختلف HSE (مطالعه موردی بخش حمل و نقل در صنایع نفت و گاز) (دریافت مقاله) همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز
39 بررسی تاثیر کارکردهای ICT بر کاهش مصرف سوخت (بنزین) ناشی از حمل و نقل درونشهری مطالعه موردی شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
40 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و توسعه شهری شهرستان شوشتر با استفاده از روش حداکثر احتمال و تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال 1991 و 2014 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
41 بررسی ریسکهای زیست محیطی و ایمنی (مورد کاوی صنایع فولاد خوزستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
42 بررسی زیست محیطی احداث دریاچه های مصنوعی برپارامترهای اقلیمی مورد کاوی: دریاچه غرب تهران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
43 بررسی شاخص THI در شهرهای استان خوزستان جولای 2005-1990 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
44 بررسی موانع زیست محیطی در نگهداری استاندارد ایزو 14001در شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 بررسی میزان آلودگی صوتی مناطق 2و7 شهر اهواز و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل و کاهش آن (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
46 بررسی میزان آلودگی صوتی منطقه 4 (فصل بهار)شهر اهواز و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل و کاهش آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
47 بررسی میزان آلودگی صوتی منطقه 6 شهر اهواز (فصل زمستان)و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل و کاهش آن (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
48 بررسی میزان آلودگی صوتی منطقه 7 شهر اهواز و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل وکاهش آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
49 بررسی میزان تجمع فلزات سنگین نیکل،کادمیوم و سرب در گیاهان و خاک محدوده ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه 2و2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
50 بررسی وضعیت مصرف انرژی و مدیریت آن در بیمارستان نفت اهواز بر اساس استاندارد ISO 50001 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
51 پیش بینی طوفان گرد و غبار 26 ژانویه 2010 در استان خوزستانبا استفاده از مدل WRF/Chem (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
52 تاثیراستقرارسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برشاخص حوادث دربنادر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
53 تحلیل اولویت بندی عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای موثربرعملکرد زیست محیطی منطقه نفتی خارک به روش ahp (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
54 تحلیل شرایط همدیدی بلندمدت موثر در شکل گیری گردوغبار در ماه می اردیبهشت ـ خرداد و مقایسه آن با سامانه موردی سال 2005 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
55 تحلیل لایه های محافظ (LOPA) مخازن MTBE پالایشگاه شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
56 تحلیل و اولویت بندی عوامل قوت،ضعف،فرصت و تهدیدهای موثر بر عملکرد زیست محیطی منطقه نفتی دارخوین به روشAHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
57 تدوین استراتژی زیست محیطی با تمرکز بر چهارچوب تحلیلی سه مرحله ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
58 تدوین استراتژی محیط زیستی با استفاده ازروش تحلیلی swotوماتریسQSPM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
59 تعیین معیارهای کاربردی جهت طراحی مدل ارزیابی HSE بر اساس مدل تعالیEFQM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
60 تعیین موقعیت استراتژیک منطقه نفتی دارخوین و ارائه راهکارهای زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
61 چالش های ادراکی مدیران هتل ها جهت پذیرش و استقرار سیستم های مدیریت محیط زیست (مورد کاوی: هتل های شهر اهواز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
62 روش شناسی کاربرد روش EFMEA در ارزیابی ریسک های زیست محیطی سازه های سد(مطالعه موردی : سد جره رامهرمز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
63 شناسایی ساختار همدیدی، دینامیکی جو و نقش میدان باد در گردوخاک میان مقیاس داخلی استان خوزستان ( 14 مارس 2012 ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
64 شناسایی ساختار همدیدی، دینامیکی جو و نقش میدان باد در گردوخاک میان مقیاس داخلی استان خوزستان (14 مارس 2012) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
65 شناسایی مخاطرات در فاز 12 پالایشگاه گاز عسلویه با استفاده از روشPHA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
66 کاربرد روش تجزیه و تحلیل نقاط شکست و آثار (EFMEA) در ارزیابی ریسک زیست محیطی (مطالعه موردی: برج خنک کننده یک پتروشیمی در جنوب ایران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
67 کاربرد روش تلفیقی تجزیه و تحلیل نقاط شکست و آثار (EFMEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی ریسک زیست محیطی (مطالعه موردی: واحد آب و بخار مجتمع پتروشیمی در جنوب ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
68 کاربرد روش های FM EA ( تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن ) و EEA ( تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی) در ارزیابی جنبه ها و ریسک زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
69 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP درتکنیک SWOT مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
70 کشاورزی پایدار و تولید محصولی سالم (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
71 کنوانسیون بین المللی بیابان زدایی و مقابله با اثرات خشکسالی مورد کاوی: کشور ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
72 مدیریت انرژی و بهره وری ملی در کشور ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
73 مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاه ها و مطب ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
74 مدیریت محیط زیست لازمه پروژه های EPC (صنایع نفت و گاز) (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
75 مدیریت مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و آزمایشگاهها طبی مرکز شهر اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
76 مروری بر روش های تصفیه پساب (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
77 مروری بر فرایند تصفیه پساب تصفیه خانه کارگاه های کارون (شرکت ملی حفاری اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
78 مروری بر فرایند لجن فعال روشی در تصفیه پساب های صنعتی (تصفیه خانه پساب صنعتی کارگاههای کارون شرکت ملی حفاری اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
79 مطالعه مخاطرات ایمنی و زیست محیطی مخازن حاوی ماده MTBE باروش آنالیز مقدماتی خطرمطالعه موردی: پالایشگاه نفت شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
80 مطالعه موردی شکل گیری طوفان گردوخاک بر روی عراق و با استفاده از مدل های NAAPS و HYSPLIT (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
81 مقایسه دو روش خطاهای انسانی Human HazopوCREAM با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP در اتاق کنترل واحدهای نمک زدایی و تقویت فشار گاز مارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
82 نقش مدل Quasta به عنوان پلی میان مدل های مفهومی و تجزیه و تحلیل (آنالیز) کمی به منظور بهبود در تصمیم گیری زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
83 نقش مدیریت ریسک زیست محیطی در ارزیابی استراتژیک ( راهبردی ) محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
84 یکپارچه سازی میان EMS و EIA به عنوان ابزارهایی جهت مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها