دکتر محسن ابراهیمی

دکتر محسن ابراهیمی

دکتر محسن ابراهیمی

Dr. Mohsen Ebrahimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در ایران با استفاده از مدل VARMA-MGARCH (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 1، شماره: 1
2 ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تاکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
3 استراتژی تخصیص بهینه دارایی ها در حضور بازار مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
4 اقتصاد انرژی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
5 انرژی اولیه و ثانویه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
6 انرژی تجدیدپذیر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
7 انرژی های تجدیدناپذیر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی اثر بازدهی آسایش بر استخراج نفت در میدان نفت شنی:کاربرد اختیارات واقعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 21، شماره: 7
9 بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 11، شماره: 35
10 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر نقش منابع طبیعی (کاربرد مدل رگرسیون حد آستانه در داده های پانل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 4
11 بررسی تاثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری: رهیافت داده های تابلویی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی عوامل موثر برتوسعه ی صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 2
13 پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
14 پیش بینی تقاضای انرژی برای بخش حمل و نقل ایران در افق زمانی 1404 با استفاده از مدل ARIMA (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 3
15 تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
16 تاثیر نوآوری برسهم بازار شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 50
17 تاثیر هزینه اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام (خانوارهای شهری ایرانی در استان های منتخب ) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 3
18 ترازنامه انرژی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
19 توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی در ایران (طی سال های 1386-1359) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 5
20 رابطه بهره وری و دستمزد، با تاکید بر تحصیلات نیروی کار ( مطالعه موردی صنعت ایران ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
21 زیان ناشی از نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 7
22 شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 2
23 طراحی بهینه اوراق بهادارسازی در رابطه کارفرما-کارگزار براساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 17، شماره: 1
24 مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب قراردادی بیع متقابل (مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
25 مولفه های موثر در تحصیلات بیش از اندازه و بازده آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 4
26 نابرابری درآمد و کیفیت محیط زیست: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات سیاست پولی بر بازار بورس در یک کشور صادرکننده نفت (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
2 ارایه مدل توسعه یافته سیستم توزیع کالاهای فسادپذیر در حالت عدم قطعیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
3 ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین براساس تلفیق مدل اسکور، کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: شرکت فرایند صنعتی پویا چوب) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
4 بررسی اثرات ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
5 بررسی ارتباط بین دموکراسی، حکمرانی خوب و فساد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب opec وoecd (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
6 بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف بنزین در ایران با استفاده از روش دادههای ترکیبی (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
7 بررسی ارتباط علی بین توریسم و درآمد سرانه خانوارهای شهری درایران 1338-1386 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
8 بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران: کاربردی از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
9 بررسی عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور های با درآمد متوسط به پایین (با تأکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس EKC) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
10 پیش بینی انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران برای افق زمانی ۱۴۰۴ با استفاده از مدلARIMA (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
11 پیش بینی تقاضای انرژی برای بخش های اقتصاد ایران در افق زمانی 1404 با استفاده از مدل ARIMA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
12 تاثیر شهر نشینی و افزایش درامد بر مصرف انرژی با استفاده از روش همگرایی ARDL در اقتصادی ایران 1384-1346 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
13 تخمین تابع تقاضای برق براساس قیمت گذاری زمان-مصرف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
14 توسعه بازارهای مالی و سرمایه گذاری در کشورهای عضو گروه D8: روش داده های ترکیبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
15 توسعه بازارهای مالی و سرمایه گذاری در کشورهای عضو گروه D8: روش داده های ترکیبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
16 مطالعات کاریولوژیکی بر روی 5 جمعیت طبیعی از گیاه دارویی قیچ ( zygophyllum fabago) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی