دکتر سید احسان غیاثی

دکتر سید احسان غیاثی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر سید احسان غیاثی

Dr. Seyed ehsan Ghiasi

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جایگزینی منبع پروتیینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه در جیره بعد ازتولک بری مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
2 اثر عصاره آبی پوست سبز دو رقم پسته بر عملکرد، شاخص‎های خونی و جمعیت میکروبی روده جوجه گوشتی چالش یافته با استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 4
3 اثر منبع کاتیونی و اختلاف آنیون - کاتیون جیره گاو شیری در اوایل شیردهی بر قابلیت هضم شکمبه‌ای، تولید گاز متان و جمعیت میکروبی شکمبه به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز رقابتی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 15، شماره: 2
4 اثرات استروژنیک تفاله هسته انار بر فراسنجه های خونی و آنتی اکسیدانی بزهای ماده سانن (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 9، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد رشد، شاخصهای خونی، پاسخ ایمنی، گوارشپذیری مواد مغذی و ریختشناسی ‏روده جوجه گوشتی تغذیهشده با دانه فرآوریشده کینوا (‏Chenopodium quinoa Willd‏)‏ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 51، شماره: 4
6 ارزیابی عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره آبی پوسته سبز دو رقم پسته کله قوچی و فندقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 20
7 بررسی تاثیر استفاده از چند مخلوط بافری در جیره بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 4
8 بررسی ویژگی های شیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی هسته انار و برخی تفاله های گیاهی در تقابل با پراکسیداسیون حرارتی روغن سویا در فرآوری خوراک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 4
9 تاثیر مراحل مختلف رشد بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات آنتی اکسیدانی و قابلیت هضم شکمبه ای- رو ده ای میوه بنه (Pistacia atlantica) به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آنتی اکسیدانی هسته انار بر فعالیت آنزیم های کبدی خون بزهای سانن پیرامون زایش تحت تنش اکسیداتیو القایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر استفاده از سطوح مختلف میوه بنه بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 اثر استفاده از سطوح مختلف میوه بنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
4 اثر افزودن عصاره پوسته انار بر صفات عملکردی،و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
5 اثر DCAD و منبع کاتیون جیره گاو شیری بر جمعیت متانوژن های شکمبه در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
6 اثر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر برخی فراسنجه های خونی بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
7 اثر تغذیه روغن های بنه و زیتون بر وضعیت آنتی اکسیدانی خون بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
8 اثر تغذیه هسته انار به عنوان یک پسماند ارگانیک به همراه روغن سویای اکسید شده بر فراسنجه های متابولیکی بز های سانن در دوره انتقال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 اثر تفاله دانه انار جیره شتر بومی خراسان جنوبی بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
10 اثر تفاله هسته انار فرآوری شده بر تعادل اکسیدانی و آنزیم های کبدی پلاسمای خون جوجه گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
11 اثر تفاله هسته انار فراوری شده با اوره بر عملکرد، چربی بطنی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
12 اثر تفاله هسته انار و آنزیم بر تعادل اکسیدانی و آنزیم های کبدی پلاسمای خون جوجه گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
13 اثر تفاله هسته انار و مولتی آنزیم تجاری بر عملکرد، چربی بطنی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
14 اثر عصاره های هیدروالکی میوه گیاه کهورک بر فاکتورهای سرم خون در رتهای دیابتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 اثر گیاه پنج انگشت بر تولید و ترکیب شیر گاو های شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
16 اثر هسته انار بر هضم شکمبه ای بز و شتر بومی خراسان جنوبی به روش in vitro (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
17 ارزیابی صفات عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن سویا و عصاره پوسته انار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
18 ارزیابی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و تعادل اکسیدانی مرغ های تخم گذار تغذیه شده با عصاره پوست انار در پیک تولید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
19 بررسی اثر مرحله برداشت بر ارزش غذایی قارچ دکمه ای ضایعاتی به عنوان مکمل در خوراک دام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
20 بررسی ارتباط بین اسید مصرفی توسط ترکیبات بافری، آلکالایزری و اسیدیته مایع شکمبه در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
21 بررسی ارزش غذایی قارچ دکمه ای در تغذیه دام از دیدگاه منبع پروتیین عبوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
22 بررسی برخی از ترکیبات بافری و آلکالایزری معدنی استان خراسان جنوبی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
23 بررسی ظرفیت های بازار مصرف گوشت در ا یجاد ارزش افزوده اقتصادی ناشی از دسته بندی کیفی، بسته بندی و شناسنامه دارکردن گوشت قرمز در توانمندسازی اقتصادی دامداران خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
24 تاثیر برخی ترکیبات بافری و آلکالایزری استان خراسان جنوبی بر فراسنجه های تخمیر و هضم شکمبه ای در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
25 تاثیر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
26 تاثیر تغذیه تفاله انار به عنوان یک پسماند کشاورزی بر روی برخی فراسنجه های خونی بزهای سانن خشک غیر آبستن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
27 تاثیر تفاله انار بر آنزیم های کبدی، فراسنجه های آنتی اکسیدانی و چربی در بزهای سانن خشک غیر آبستن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
28 تاثیر تفاله هسته انار بر فراسنجه های هورمونی بزهای سانن خشک غیر آبستن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
29 تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه کهورک بر میزان گلوکز، پروتیین تام و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در موش های صحرایی دیابتی نوع2 و سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
30 تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتیین خام برگ بنه و برگ زیتون به روش برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
31 چشم انداز تولید ارگانیک در صنعت مرغداری ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 کشاورزی ارگانیک لازمه امنیت غذایی، حفظ محیط زیست و اشتغال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 نوسانات آزمایشگاهی و مقایسه روش های مختلف در آنالیز مواد معدنی خوراک دام فرصتی شغلی برای توسعه شرکت های کالیبراسیون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)