آیدین آرین خصال

 آیدین آرین خصال گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

آیدین آرین خصال

Aydin Aryan Khesal

گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تخمین تابع تقاضای دارو برای بیماریهای خاص در ایران از طریق بودجه خانوار؛ سال 1392 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی بومی مدیریت موثر حوادث با مصدومان انبوه ترافیکی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
2 ارائه مدل تحقق نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی در زلزله (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
3 ارائه مدل مدیریت مداخله کنندگان غیرحرفه ای در صحنه حوادث ترافیک جاده ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
4 بازتوانی روانی-اجتماعی زنان تحت تاثیر حوادث و بلایا در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
5 بررسی سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و پرستاری-مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی
6 بررسی میزان تجمع و مداخلات غیرحرفه ای در صحنه حوادث ترافیک جاده ای کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
7 پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی ناشی از وقوع بلایا در دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
8 تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریت های پزشکی و ارایه مدل کاهش آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
9 تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و ارائه مدل کاهش خشونت، یک تئوری زمینه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
10 تدوین مدل مراقبت از گروه های آسیب پذیر در بلایا در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
11 حضور مردم درصحنه حوادث ترافیک جادهای: فرصت یا تهدید (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
12 شخصیت های برجسته درصحنه بلایا: فرصت یا تهدید (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
13 طراحی الگوی پاسخ به بلایای انسان ساخت: نشت نفت به منابع آبی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
14 طراحی مدل بومی زنجیره فرماندهی نظام سلامت در بلایا و فوریتها در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
15 مداخلات غیرحرفه ای درصحنه حوادث ترافیکی ایران: یافته های مداخله مقطعی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو
16 مداخله مقامات ارشد درصحنه حوادث و بلایا: فرصت یا تهدید یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
17 مراقبت و حمایت از افراد آسیب پذیر در مدیریت بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران