سیما رفیعی

 سیما رفیعی گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران

سیما رفیعی

Sima Rafiei

گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Personnel Attitude toward Power Distance in Hospitals Affiliated by Qazvin University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 1
2 بررسی آثار متقابل بین مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان جهت مشارکت در طرح پزشک خانواده و ویژگی های دموگزافیک آن ها با استفاده از آزمون انتخاب گسسته (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 4
3 رفتار کار آفرینی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل ساختاری موثر برآن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی بازاریابی داخلی در کارکنان و مدیران هتل های استان قم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
2 بررسی رابطه بازاریابی داخلی و توسعه کارآفرینی سازمانی درشرکتهای کوچک و متوسط استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
3 تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
4 رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان: مطالعه موردی در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های منتخب استان یزد (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
5 شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در پرستاری بیمارستان کوثر توسط روش شارپا (دریافت مقاله) دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی
6 شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در شغل پزشکی بیمارستان کوثر به روش SHERPA (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور