نرگس صالح نیا

 نرگس صالح نیا استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

نرگس صالح نیا

Narges Saleh nia

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پارامترهای مؤثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
2 ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک - والس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
3 بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای غیر OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 27
4 بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان ، مطالعه موردی : شهر نیشابور (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
5 بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 26
6 بررسی عوامل موثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روش های اقتصادسنجی (مطالعه ی موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 4
7 پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های ناپارامتریک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
8 تخمین قیمت های نقدی روزانه ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
9 قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
10 قیمت گذاری آب شرب شهری براساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب یک کالای اقتصادی : مقایسه تعرفه های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده « IRT-cap » (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 آثار بازگشتی کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛ مروری بر مفاهیم ومدل ها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
3 اثر درجهی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
4 ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 اصول، مبانی و مدلهای قیمت گذاری تعرفه های خدمات شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
6 برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروه های هزینه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
7 بررسی اثر نرخ رشد مالیات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1393 (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
8 بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
9 بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
10 بررسی مفهوم ومدلسازی اثر بازگشتی در ادبیات اقتصاد انرژی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
11 بررسی و ارزیابی استراتژیهای حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژیهای « وابسته به قیمت آب» (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 بررسی و ارزیابی قیمت گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی « AGE » (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
13 تجربه کشورهای در حال توسعه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
14 تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساختها(1393-1358) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
15 تلاطم قیمت و مدلسازی آن در بازار انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
16 کاربرد فناوری اطلاعات IT در مدیریت آب کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
17 گسترش شهرهای سبز راهی به سوی توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
18 ممیزی انرژی در ساختمانهای مسکونی شهر مشهد و مقایسه کارایی مصرف گاز در سیستمهای گرمایشی متفاوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی