رحیم ابراهیمی

 رحیم ابراهیمی سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد

رحیم ابراهیمی

Rahim Ebrahimi

سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل کمی و کیفی بیوگاز تولیدی از هضم کودگاوی، فاضلاب شهری و پسماند آشپزخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ANN predicting of walnut seedlessness based on ultrasonic properties (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
2 آنالیز اکسرژی موتور احتراق تراکمی مخلوط همگن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
3 آنالیز سیگنال فشار داخل سیلندر در موتور احتراق داخلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
4 اثر پرتودهی در افزایش کیفیت ماندگاری مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 اثر پرتوی گاما روی کیفیت ماندگاری سیب درختی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 ارائه مدل ریاضی نرخ جذ ب و فرار رطوبت دو رقم گوجه گلخانه‌ای فالکاتو و ارگن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
7 ارائه یک مدل ترمودینامیکی برای شبیه سازی موتوراشتعال جرقه ای باسوخت مخلوط گازطبیعی واتانول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
8 ارزیابی رنگ پودرسیب زمینی به روش خشک کردن لایه نازک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی رنگ پودرسیب زمینی به روش خشک کردن لایه نازک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
10 ارزیابی روش های مختلف مهار کوبش در موتورهای اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
11 ارزیابی مصرف انرژی در تولید خرما در شهرستان فراشبند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 اصول طراحی در تکنولوژی موتورهای استرلینگ با اختلاف دمای کم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 انالیز عددی توان و بازده بر عملکرد چرخه استاندارد هوای اتکینسون برحسب نسبت تراکم (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
14 اندازه گیری چرخش جریان هوای ورودی به سیلندرهای تراکتور MF-285 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 Determination Of In-cylinder Pressure Signal Noise With Diffrent Filteration Methods on Internal Combustion Engine (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
16 DYNAMIC COMPRESSION RATIO ESTIMATION WITH CONSIDERATION OF DRIVE MECHANISM DEFORMATION ON INTERNAL COMBUSTION ENGINE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
17 ENERGY AND EXERGETIC PERFORMANCE ANALYSIS OF SOLAR POND (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
18 بررسی اتلاف وزن انار در شیوه های مختلف انبار داری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
19 بررسی اثر بازگردانی گازهای خروجی به محفظه احتراق بر غلظت مولی گونه ها در موتور دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
20 بررسی اثرباز خورانی گازهای برگشتی برروی فرایند احتراق درموتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
21 بررسی امکان استفاده ازانرژی خورشیدی برای استفاده در یک واحد مسکونی روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی امکان استفاده ازانرژی خورشیدی برای استفاده های یک واحد مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 بررسی برخی از پارامترهای تاثیر گذار بر تولید بیودیزل از چربی مرغ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
24 بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم انگور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
25 بررسی برخی عوامل موثر بر مقادیر شاخص مخروطی خاک های کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 بررسی تاثیر درصذهای مختلف بازگرداوی گازهای خروجی به محفظه احتراق بر عملکرد سیکل دیسل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی تاثیرپیشرسی جرقه نسبت تراکم و نسبت هم ارزی بربرخی متغیرهای ترمودینامیکی موتوراشتعال جرقه ای باسوخت گازطبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
28 بررسی تغییر سوخت، ثابت احتراق و ضریب اتلاف حرارت بر اکسرژی چرخه دیزل (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی مهندسی مکانیک
29 بررسی تنشهای حرارتی و مکانیکی وارد بر پیستون موتور (دریافت مقاله) دومین همایش موتورهای درونسوز
30 بررسی رابطه بین انرژی ورودی و خروجی برداشت محصول عسل در شهرکرد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
31 بررسی روش پرتودهی گاما بر ذخیره سازی میوه سیب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
32 بررسی سیر مصرف انرژی در گاوداری های شیری (مطالعه موردی : شهرستان اسدآباد استان همدان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
33 بررسی عمر ماندگاری میوه موز رقم کاوندیش (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
34 بررسی عملکرد چرخه دیزل و اتکینسون دیزل در ماشین های کشاورزی با معیار MP از رویکرد بازده حرارتی و توان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
35 بررسی فشار درون سیلندر موتور اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی متراکم (CNG) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
36 بررسی موقعیت های مختلف بسته شدن سوپاپ ورودی در شرایط بارگذاری کامل و نیمه بار بر عملکرد موتور میلر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
37 بررسی موقعیتهای مختلف بسته شدن سوپاپ ورودی بر عملکرد موتور میلر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
38 بررسی و مقایسه برخی از خواص فیزیکی در دو رقم گوجه گلخانه‌ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
39 بررسی و مقایسه ترمودینامیکی چرخههای اتکینسون و اتو با بهرهگیری از معیار دانسیته توان در بازده حرارتی موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
40 بهینه سازی معیارهای عملکردی یک چرخه ی بازگشت ناپذیر اتو با لحاظ گرمای ویژه ی خطی سیال (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
41 پرتو دهی: فن آوری نوظهور در کنترل کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
42 پیش بینی شروع مرحله ی دوم احتراق در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن توسط الگوی سینتیک شیمیایی کاهش یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
43 تاثیر زاویه همزن بر عملکرد یک سیستم بیوگاز ناپیوسته (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
44 تاثیر زمان همزدن بر خالص سازی بیوگاز حاصل از سیستم بیوگاز ناپیوسته (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
45 تحلیل اکسرژی یک خشک کن خورشیدی غیر مستقیم برای نعناع تحت تاثیر دبی های جرمی مختلف هوا (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 تحلیل ترمودینامیکی اثرات برخی از پارامترهای طراحی موتور بر عملکرد چرخه استاندارد بازگشت ناپذیر هوای دوگانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
47 تحلیل عددی بازده حرارتی در چرخه ی استاندارد هوای دو گانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
48 تحلیل عددی بازده حرارتی و کار خروجی در یک چرخه ی استاندارد هوای دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
49 تحلیل عددی تاثیر عوامل بازگشت ناپذیری بر عملکرد چرخه استاندارد هوای میلر به کمک روش ترمودینامیک زمان محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
50 تحلیل عملکرد موتور دیزل به روش نوین با لحاظ سوخت جا یگزین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
51 تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به لحاظ توجه به مفهوم حقوق بشر (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش حقوق شهروندی
52 تخمین نسبت تراکم و نقطه ای مرگ بالا براساس مدل آزاد سازی گرما در موتورهای احتراق داخلی به روش مسئله معکوس (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
53 تشخیص خیار سالم از ناسالم با استفاده از موج فراصوتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
54 تعیین برخی خواص فیزیکی میوهی سرو خمرهای (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
55 تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه و بوته دونوع واریته گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 تعیین فشار داخل سیلندر در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
57 تعیین مخلوط مناسب جهت افزایش تولید بیوگاز از ضایعات پسته و کود گاو (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
58 تعیین مدل ریاضی شاخص مخروطی برای خاکهای زراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
59 تولید هیدروژن از زیست توده (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
60 طراحی و ساخت دستگاه گردو شکن تک پوسته ای خمره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
61 طراحی یک دستگاه بیوگاز پیوسته بر اساس متان تولید شده در هاضمهای کوچک با شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
62 علم پرتودهی و تأثیر آن در افزایش ماندگاری مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 کاربرد سوخت جایگزین بیواتانول در پیشگویی عملکرد و بهینه سازی موتور احتراق جرقه ای چرخه اتکینسون-اتو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
64 کاربرد قانون دوم ترمودینامیک درموتور HCCI با سوخت CNG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
65 مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن گیاه نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) در خشک کن خورشیدی فعال درحالت تابش غیر مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
66 مدلسازی دینامیکی موتوردوارحرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
67 مدلسازی شاخص مخروطی خاک با استفاده ازسیستم شبکه فازی - عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
68 مذلسازی شاخص مخروطی خاک لومی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
69 مروری بر روشهای طراحی همزن جهت استفاده در رآکتورهای بی هوازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
70 مطالعه تجربی چرخش جریان هوای ورودی به سیلندرهای موتورپرکینز تراکتورسازی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
71 مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح با استفاده از نوارهای فلزی پیش تنیده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
72 مقایسه عملکرد اتانول و بنزین با شبیه سازی ترمودینامیکی چرخه میلر در موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون