محمود امید

 محمود امید استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران

محمود امید

Mahmood Omid

استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سامانه تشخیص تقلب روغن زیتون مبتنی بر پردازش تصویر و طیف سنجی دی الکتریک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
2 تشخیص و ردیابی اشیا در قایق ربات خودران با استفاده از بینایی استریو (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 3
3 سامانه بینایی کامپیوتر جهت برداشت خودکار گوجه فرنگی گلخانه ای در شرایط نور طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر درصد هم پوشانی مجموعه های فازی بر روی شاخص خاک در شهر آبیک استان قزوین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
2 ارزیابی CO2 خروجی برآوردشاخصهای انرژی و تخمین عملکرددرتولیدذرت بذری و دانه ای درپارس آبادمغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
3 ارزیابی CO2 خروجی و مدل سازی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین عملکرد ذرت بذری و دانه ای در پارس آباد مغان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
4 ارزیابی و بهبود مصرف بهینه منابع انرژی در تولید محصول خیار در گلخانههای تهران با استفاده از تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
5 ارزیابی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان کلیبر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 استفاده از انرژی خورشیدی در گرمایش سالن مرغداری مدل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
7 استفاده از ماشین بینایی جهت جداسازی علفهای هرز از محصول اصلی بمنظور استفاده دردستگاه وجین کن خودکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
8 الگوریتمی مبتنی بر فناوری ماشین بینایی جهت جداسازی کلاس های مختلف بادام از پس زمینه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 انتخاب مناسب ترین نوع کمباین برداشت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 اندازه گیری خواص دی الکتریک محصولات کشاورزی با استفاده از تکنیک های دی الکتریک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
11 برآورد شاخص های انرژی و تخمین عملکرد در تولید ذرت بذری و دانه ای در پارس آباد مغان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
12 بررسی تاثیر عوامل مختلف زراعی و ساختاری بر میزان کارایی انرژی برای کشت سیب زمینی در غرب اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
13 بررسی تأثیر سطوح مختلف کشت گندم بر شاخص‌های زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
14 بررسی روشهای مختلف امکان استفاده از یک نرم افزار پردازش تصویر پایه برای درجه بندی محصولات ریزبراساس رنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
15 بررسی روند مصرف انرژی درکشت محصول برنج با استفاده از روش تحلیل پوششی داده مطالعه موردی شهرکومله استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
16 بررسی شاخص عملکرد وزن خشک گیاه در دو سیستم کنترل فازی و سنتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
17 بررسی عملکرد الگوریتم های کنترل فازی و تناسبی در هدایت خودکار یک روبات گلخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
18 پایش وضعیت ارتعاشی گیربکس تراکتور مسی فرگوسن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
19 پتانسیل سنجی توان باد در یک دوره یک ساله در دو ایستگاه هواشناسی استان البرز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
20 پیاده سازی مدل خطی بر روی تلفنهای همراه اندرویدی برای تخمین محتوای کلروفیل برگهای گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
22 تحلیل و ارزیابی انرژی و اکسرژی جمعکننده صفحه تخت سامانهی آبگرمکن خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
23 تشخیص تقلبی بودن روغن زیتون به کمک فناوری ماشین بینایی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
24 تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای رسیده بر روی ساقه با استفاده از روش پردازش تصویر و در شرایط نور طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 تعیین حجم نارنگی با تکنیک پردازش تصویر و مقایسه دقت آن با روش جابه جایی آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
26 تعیین کارایی انرژی در تولید توت فرنگی گلخانهای با روش تحلیل پوششی دادهها: مطالعهی موردی شهرستان جیرفت در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 توسعه سامانه فازی جهت کنترل شرایط محیطی سالن مرغداری مدل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
28 توسعه و ارزیابی آزمایشگاهی مکانیزم کاهنده نویز سکوی توزین سامانه سنجش عملکرد نیشکر با استفاده از لودسل جرم آزاد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
29 تهیه نقشه کود نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
30 شبیهسازی مدل سینتیک خشکشدن بستر نازک ترنج با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
31 طبق بندی دو رقم پسته ایرانی با استفاده از درخت تصمیم و منطق فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
32 طراحی ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع مبتنی بر نقشه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
33 طراحی و ارزیابی یک سیستم فازی درجه بند سیب گلدن دلیشز براساس رنگ و اندازه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
34 طراحی و ساخت سیستم تنظیم خودکار دور دمنده کمباین جاندیر مدل ۹۵۵ متناسب با شیب زمین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در داخل گلخانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
36 کاربرد سنجش از دور برای تخمین نیتروژن ذرت در سطح پوشش گیاهی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
37 کاربرد سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی برای پیشبینی عملکرد گندم بر اساس داده های انرژی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
38 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در جداسازی صوتی چهار رقم پسته صادراتی ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
39 مدلسازی وپیش بینی شاخصهای زیست محیطی کشت سیب زمینی با بهره گیری ازسیستم استنتاج عصبی ـ فازی تطبیقی و رویکردارزیابی چرخه زندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
40 مدیریت خاص مکانی مزارع نیشکر با سامانه های سنجش عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
41 مروری بر فناوری بسته بندی اتمسفر اصلاح شده ( MAP ) به منظور افزایش زمان ماندگاری محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری