مریم کلامی

 مریم کلامی استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

مریم کلامی

Maryam Kalami

استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 راهبردهایی برای تربیت مندسازی نظام آموزش معماری در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های معماری و محیط دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از بینش منطقه ای و طراحی روستایی، راهکاری جهت پیشگیری از حاشیه نشینی شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری
2 استفاده از بینش منطقه ای و طراحی روستایی، راهکاری جهت پیشگیری از حاشیه نشینی شهری. (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
3 بازشناسی نشانه ها در فضاهای معماری در راستای هویت بخشی به فضاهای معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 بازشناسی نشانه ها در فضاهای معماری شده در راستای هویت بخشی به فضاهای معماری (نمونه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
5 بررسی نقش کاربرد مصالح بومی در ارتقاءکیفیت جداره های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
6 بهسازی محیطی پار کهای شهری به منظور پیشگیری از وقوع جرم نمونه موردی: پارک شهید رجایی زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
7 تاثیر تقویت محرک های حسی بر ارتقای وجه ادراکی- معنایی محیط (نمونه موردی میدان های شهری) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 تاثیر فرآیند های شناختی بر ارتقای عملکرد بناهای یادمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
9 تبیین الگویی جهت طراحی مسکن منطقه گرا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
10 روستای خلاق، رویکردی نو در استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های موجود روستا جهت احیای آن (نمونه موردی روستای خویین) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
11 روش شناسی فرآیند طراحی دیجیتال مبتنی بر الگوسازی هندسه ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات
12 سازه و شکل گیری فضای معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
13 مولفه های فضایی موثر بر ارتقاء رشد اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 نقش طراحی زمینه گرا در بهبود کیفیت زندگی در بسترهای روستایی (نمونه موردی: روستای باغ شیخ ساوه و زرگر قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
15 نقش عوامل ایجاد کننده هویت شهری در حیات بخشی شهرهای اسلامی مطالعه موردی بافت دروازه فین کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها