دکتر عبدالحمید نقره کار

دکتر عبدالحمید نقره کار رئیس مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر عبدالحمید نقره کار

Dr. Abdolhamid Noghrekar

رئیس مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «مدل سازی»؛ روشی مفید برای پژوهش های میان رشته ای (نمونه موردی: امکان سنجی بهره گیری از آموزه های «اندیشه اسلامی» در «آموزش معماری») (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 1، شماره: 1
2 آفرینش هنری بر مبنای حکمت قرآنی و متعالیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
3 ارزیابی شاخص های توانمندسازی در سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد دارایی مبنا در کلانشهر تهران (نمونه موردی: محله میان آباد اسلام شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 57
4 ارزیابی نظریه یادگیری کلب در آموزش معماری از منظر اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 15
5 اصولی برای معماری فضاهای آموزشی مبتنی بر تعریف انسان و معماری از منظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 6، شماره: 10
6 بررسی و الگوشناسی مکان یابی مساجد عصر نبوی در مدینه (مقدمه ای برای دستیابی به اصول مکان یابی مسجد در شهر اسلامی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 16
7 تبیین مکان یابی خانه در واحد همسایگی با تکیه بر آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 2، شماره: 2
8 تحلیل نشانه شناختی سامانه مسکن ایرانی برپایه ارتباط لایه های متن/ مسکن (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 3، شماره: 46
9 جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری (از منظر اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 2، شماره: 2
10 حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 2
11 راز جاودانگی آثار معماری (تحلیلی بر نگرش های نوگرا و فرانوگرا و رویکردهای فراگیرتر) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 12
12 راهبردهای تقویت تعاملات انسانی در طراحی محیط زندگی از منظر اسلامی (بررسی بافت کهن کرمان در دو مقیاس محله، خانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 2، شماره: 7
13 سازمان فضایی شهر های ابواب البر دوره ایلخانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 2
14 نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زیبایی و آثار هنری (موضوع شناسی ،اصول راهبردی ، روش های کاربردی ، ارزیابی آثار) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
15 هستی شناسی معنا در آثار معماری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول مفهومی طراحی خانه براساس حکمت اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
2 اصول مکان یابی مسجد در شهر مدینه بر اساس الگوی مساجد عصر نبوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
3 امکان سنجی تحقق معیارهای کالبدی شهر اسلامی بر بافت شهرهای جدید(نمونه موردی:شهر گلبهار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
4 بازخوانی مفهومی باغ های ایرانی اسلامی مطالعه موردی اغ فین کاشان،وکیل آباد مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
5 بازشناخت هویت اصیل معماری و شهرسازی ایرانی برپایه نمادهایی ازمعماری اورامان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
6 بحران هویت در معماری با نگاهی بر معماری دیکانستراکشن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
7 نسبت اسلام با فرایندهای انسانی در ذیل مشیت الهی ( راهبردها وراهکارهایی برای خلق آثار هنری، معماری وشهرسازی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
8 نسبت مکتب اسلام با مبانی نظری و ایده های فضایی در طراحی معماری (دریافت مقاله) سومین همایش آموزش معماری
9 نماهای بی هویت در معماری و شهرسازی کردستان- نگاهی به آسیب شناسی طراحی نمای ساختمان از دیدگاه هویت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی