فرناز جعفرپور

 فرناز جعفرپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

فرناز جعفرپور

Farnaz Jafarpour

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.