علی رفیقی

 علی رفیقی ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

علی رفیقی

Ali Rafighi

ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.