امین بزازی

 امین بزازی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

امین بزازی

Amin Bazazi

عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و مقایسه چهار روش کاهش بعد ویژگیها برای تشخیص حالت چهره مبتنی برالگوهای باینری محلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
2 بررسی بیماری پوستی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی
3 بررسی روش های مختلف حذف نویز نمک و فلفل مبتنی بر فیلتر میانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
4 بررسی روشهای اولویتبندی نیازها در توسعه نرمافزار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی
5 برنامه ریزی منابع ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی
6 پیش بینی قیمت سهام با سیستم استنتاج فازی مبتنی بر یک شبکه ی تطبیقی (ANFIS) بهبود یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
7 تاثیر تعداد بلوک و ابعاد آن در تشخیص حالت چهره براساس الگوی باینری محلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
8 ترکیب تصاویر چند فوکوسه مبتنی بر معیار همدوسی فاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
9 ترکیب تصاویر چند فوکوسه مبتنی بر معیار همدوسی فاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی
10 تشخصی خواب آلودگی راننده با استفاده از مانیتورینگ ویژگی های چهره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
11 تشخیص تماما هوشمند تومور مغزی با استفاده از توابع مورفولوژیکی و قطعه بندی تصویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی
12 تشخیص حالت چهره براساس الگوی باینری محلی مبتنی بر میانگین و میانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
13 تشخیص حالت چهره مبتنی بر الگوی باینری محلی و فاصله لون اشتاین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
14 تشخیص حالت چهره مبتنی بر بازنمایی تقارن فاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
15 تشخیص حالت چهره مبتنی بر هیستوگرام گرادیان (HOG) تغییر یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
16 تشخیص شیء رها شده با استفاده از الگوریتم ترکیب گوسی و الگوی باینری محلی دودویی متقارن مرکزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
17 حذف نویز نمک و فلفل با استفاده از فیلتر میانه تطبیقی بهبود یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
18 دسته بندی تصاویر رنگی با استفاده منطق فازی و الگوریتم های فرا ابتکاری (pso) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
19 ردیابی شی متحرک با استفاده از کمینه سازی انرژی حرکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
20 روش خوشه بندی فازی بهبود یافته برای قطعه بندی بافت های مغز در تصاویر MRI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
21 روش های محاسبات نرم برای قطعه بندی بافت های مغز در تصاویر MRI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
22 شناسایی ارقام دست نویس فارسی با استفاده از کد زنجیره ای و فاصله لون اشتاین با نزدیک ترین کلاس همسایگی و فرآیند عدم پذیرش عدد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
23 طراحی پیش مقسم های فرکانسی کم مصرف با سرعت بالا با استفاده از ساختار دینامیک E-TSPC (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
24 فیلتر تطبیقی بهبود یافته و منطق فازی جهت کاهش نویز نمک و فلفل از تصاویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران