محمّد خاقانی اصفهانی

 محمّد خاقانی اصفهانی استاد دانشگاه اصفهان

محمّد خاقانی اصفهانی

Mohammad Khaghani Esfahani

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تقابل حذف و ارجاع ضمیر به عنوان مولفه های انسجام متن بر اساس رویکرد متن پژوهی (مطالعه موردی داستان حضرت موسی در سوره ی طه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 6، شماره: 2
2 خوشبینی در شعر ایلیا ابوماضی ومحمد حسین شهریار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
3 نقدی معناشناختی بر ترجمه های فارسی واژه دون در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مبانی رویکردی مبتنی بر جهان بینی اسلامی به ماهیت زبان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی