محمّدباقر سعیدی روشن

 محمّدباقر سعیدی روشن دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه

محمّدباقر سعیدی روشن

Mohammd Bagher Sayeedi Rolshan

دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 100
2 جستاری در ماهیت باطن قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 1، شماره: 2
3 خدای حاضر و پیوسته در آفرینش در نگاه قرآن و برهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 30
4 زبان قرآن تعهد برانگیزی در متن واقع گویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 9، شماره: 34
5 شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 13، شماره: 19