محمدحسن یوسفی

 محمدحسن یوسفی

محمدحسن یوسفی

Mohammadhasan Yosefi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آناتومیکی رباط های مفصل زانو در شتریک کوهانه ایرانی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 1
2 توزیع رودنیز در تیموس، طحال، مغز استخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 3
3 ساختار تشریحی و بافت شناسی غده تیروئید در شتر یک کوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 3
4 کالبد شناسی چشم شتر یک کوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 4
5 مطالعه آناتومیکی انشعابات سرخرگ کاروتید خارجی در گوسفند نزاد سنگسری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 2
6 مطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرک کاروتید خارجی در شتر یک کوهانه و مقایسه آن با نشخوارکنندگان و تک سمیان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 4
7 مطالعه وجود غدد میزراهی خارج لگنی در انتهای دور پنیس شترنر یک کوهانه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودنی B2O3 بر ریزساختار و خواص مغناطیسی فریت لیتیم- روی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
2 اثر مهارکننده مرکپتو اتانول بر Fe3O4 نانو ساختار سوپرپارا مغناطیس (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
3 اثر نانوذرات مغناطیسی اکسید اهن برکلیه در موشهای ماده نژآد Balb/C (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
4 اثر نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن بررشد و تکوین جنین در موشهای سوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
5 اثرآلایش منگنز برروی خواص نوری نانوذرات اکسید روی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
6 اثرتغییر زاویه تابش نور روی چگالی جریان، توان و بازده کوانتوم خروجی درسلولهای خورشیدی آلی دو لایه با ساختار ترکیبی P3HT:PCBM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
7 اکتشاف منابع معدنی برجا با استفاده از باندهای حرارتی لندست8 (مطالعه موردی: معدن گچ باغک کاشان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
8 بررسی اثر آلایش نانوساختارهای اکسید روی با کادمیوم رشدیافته به روش تجزیه حرارتی بر عملکرد آشکارساز‎ ‎نوری فرابنفش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
9 بررسی اثر تغییر زاویه تابش نور خورشید بر میزان راندمان سلول خورشیدی دو لایه آلی با لایه فعالP3HT : PC60BM در حضور لایههای بافر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
10 بررسی اثرضخامت لایه فعال پلی پارافینیلن وینیلن درسلولهای خورشیدی آلی تک لایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
11 بررسی تاثیر چگالی بخار شیمیایی مستقل از متغیرهای دیگر بر احتمال رشد و مورفولوژی نانوسیم های Zno برروی زیرلایه های تنگستن ، مس و گرافیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
12 بررسی تاثیرضخامت برویژگیهای نوری لایه های نازک ZnSe تهیه شده باروش PVD (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
13 بررسی تغییرات دمای کوری با افزایش جانشانی یونهای منیزیوم در قرصهای بدست آمده ازنانوپودرهای فریت منیزیوم منگنز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
14 بررسی توزیع سلولهای غضروفی در ناحیه بدنه پنیس شترنریک کوهانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
15 بررسی خصوصیات اپتیکی و الکتریکی نانوساختارهای آلائیده Cd1-xS:Fex در ابعاد 2 nm (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
16 بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و جذب میکروویو فریت استرانسیم به منظور طراحی و ساخت کاواک میکروویو (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
17 بررسی خواص نوری نانوذرات ZnS آلائیده شده مشترک با Co2 + و Ni2 + (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
18 بررسی ساختار بلوری نانو بلورهای CdS:Ni تولید شده به روش شیمیائی مرطوب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
19 بررسی سمیت سلولی پروتئین نوترکیب ML1-STxB بر روی رده سلولی skbr3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
20 بررسی نظری و تجربی پارامترهای بهینه در طراحی کاواک های تک بیضی و بازتابنده جفتیده نزدیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
21 بررسی و شبیه سازی تاثیر تغییرات اندازه نقاط کوانتمی و ولتاژ بایاس بر جریان تاریکی و جریان نوری آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتمی (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
22 پهنه بندی دمای سطح زمین در محیط زیست شهری کاشان و حومه با استفاده از داده های حرارتی لندست 8 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
23 تاثیر نوع ساختار بر طیف فتولومینسانس نانوساختارهای InGaNAs (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
24 تصحیح محاسبه فرکانس تشدید مشدد دی الکتریک استوانه ای برای ترکیب (1−x) (Mg0.95 Co0.05 ) TiO3−xCaTiO3 به کمک نتایج تجربی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
25 توسعه پایدار کشاورزی در گرو حفظ منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی جنوب دشت کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
26 تولید نانو ذرات اپتیکی CdSe نیم رسانا با رویکرد طول موجهای و رنگهای متفاوت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
27 تولید نانوذرات Fe3O4 به روش کندوسوز لیزری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
28 تولید نانوذرات ZnO با پلی اتیلن گلیکول و بررسی گسیل آن با تحریکهای مختلف (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
29 تولید نانوذرات نیم رسانای هسته/ پوسته/ پوسته ی CdSe@CdS@ZnS و بررسی خصوصیات فیزیکی آن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
30 تولید نانوذرات نیمرسانای ZnS:Fe و مطالعه خواص بلوری و فیزیکی آنها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
31 تولید نانوساختارهای یک بعدی ZnO توسط مکانیزم VLS روی زیرلایه Si و Al2O3 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
32 تولیدفروشاره برپایه نانوذرات فریت کبالت - روی به روش همرسوبی بارویکردکاربرد درصنایع دفاعی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
33 تهیه نانو پودر فریت های استرانسیوم جانشانی شده با منگنز، نیکل وتیتانیوم و بررسی ویژگیهای مغناطیسی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
34 تهیه نانوپودرفرریت استرانسیوم به روش مکانو شیمیایی و بررسی برخی ویژگی های الکتریکی ومغناطیسی آنها (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
35 تهیه نانوپودرفریت استرانسیم جانشانی شده باکاتیون های Zn2+ وMn2+وبررسی برخی ویژگیهای مغناطیسی آن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
36 تهیه نانوذرات فریت نیکل - روی به روش هم رسوبی وبررسی خصوصیات جذب میکروویوی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
37 تهیه ی نانوفریت کبالت-روی (Co0.5Zn0.5Fe2O4) با فاز مکعبی اسپینلی به روش هم رسوبی در دمای اتاق (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
38 تهیهی نانوذرات کاتالیست SnO2 به روش هیدروترمال به کمک ماکروویو و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
39 خواص اپتیکی نانو ذرات ZnS آلائیده شده مجزا با Co2+ و Ni2 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
40 دوپایداری اپتیکی نانوذرات Fe3O4 سنتز شده به روشکندوسوز لیزری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
41 ر خواص اپتیکی و الکتریکی نقاط کوانتومی نیمرسانای X سنتز و بررسی اثر پارامتر Cd1-xAgxS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
42 رشد عمودی نانومیله های ZnO برزیرلایه Si111 برای استفاده در ادوات اپتیکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
43 رشدنانومیله های عمودی ZnOبرروی هسته تارنوری به روش هیدروترمال دردمای 90درجه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
44 ساخت الکترودشفاف بااستفاده ازنانوسیم نقره و بررسی ویژگیهای آن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
45 ساخت ZnS نانوساختار به روش ترسیب با رویکرد ساخت قطعه اپتیکی در حوزه IR و بررسی خصوصیات آن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
46 ساخت نانوسیم های ZnO برروی هسته تارنوری بااستفاده ازسازوکارvs ودردمای مطلوب جهت کاربرددرحسگرها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
47 ساخت و مشخصه یابی حسگرتارنوری اکسیژن بوسیله نانوساختارzno (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
48 ساخت هسته های فریت اسپینلی منگنز-روی نانوساختار در دماهای تفجوشی متفاوت و بررسی بسامدهای RF (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
49 سنتز فریت نیکل روی Ni 1-x Zn x Fe 2 O 4 وبررسی اثر پارامتر x بر مغناطش اشباع (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
50 سنتز فریت نیکل روی Ni0.7Zn0.3Fe2O4 ،منگنز روی Mn0.7Zn0.3Fe2O4 و بررسی ضریب کیفیت Q (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
51 سنتز نانو ذرات هسته پوسته Fe3O4@DMSAبا خاصیت سوپر پارامغناطیس و بررسی توزیع آنها در بدن موش سوری (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی
52 سنتز نانوبلور کهای اسپینل آلومینات منیزیم به روش احتراقی و بررسی ویژگی های فیزیکی آن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
53 سنتز نانوساختارهای CdS:Fe و بررسی خصوصیات نوری و الکتریکی با تغییر میزان آلایش Fe (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
54 سنتز نقاط کوانتومی نیمرسانای ZnS:Co در ابعاد 2/5nm و گسیل طول موج اپتیکی در 423nm (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
55 سنتزو بررسی خواص نوری و الکتریکی ZnS: Ag نانوساختار در ابعاد 3-5nm (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
56 طراحی و برپایی یک لیزر نئودمیوم یاگ تپی با پمپ طولی لیزر دیودی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
57 طراحی و ساخت دماسنج فیبر نوری با استفاده از نانو ذرات SrAl2O4/Eu (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
58 طراحی و ساخت نانو لیزر با استفاده از نانو میله های اکسید روی و بررسی اثر زاویه دمش بر آستانه لیزر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
59 طراحی و ساخت نانوحسگر گاز کربن دی اکسید مبتنی بر نیم رسانای نانوساختار ZnO (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
60 فرکانس گسیل در نقاط کوانتومی (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
61 فیلترهای میان گذر مایکروویو با استفاده از بلورهای فوتونی فلزی دو بعدی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
62 گسیل طول موج 660nm از نقاط کوانتومی ZnS:Mn با آلایش Mn %5 و 10% (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
63 مطالعه مرورى و قیاسى بررسى آناتومى چشم شتر یک کوهانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
64 مطالعه میکروسکوپی پلک سوم در شتریک کوهانه ایرانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
65 مطالعه و کاربردنانومیله های اکسیدروی سنتز شده به روش VLS درسلولهای فتوولتائیک SDC (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
66 مقایسه خصوصیات فیزیکی نقاط کوانتومی کلوئیدی CdS/ZnS با اثر جانشینی یونهای نقره (+ Ag) (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
67 مقایسه خواص ساختاری نانوذرات اکسیدروی خالص وآلائیده بامنگنز (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
68 نوارهای جدید با استفاده از نقصها در بلور فوتونی فلزی و بهینهسازی توان عبور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران