دکتر عباس کریمی

دکتر عباس کریمی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر عباس کریمی

Dr. abbas karimi

استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احکام و آثار صحت تأهلی در اعمال حقوقی (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 21، شماره: 2
2 اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 1، شماره: 2
3 اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 3، شماره: 6
4 اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 27، شماره: 97
5 بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 43
7 بررسی زمان تاثیر بطلان در قرارداد کار (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 22، شماره: 2
8 بررسی فقهی سرمایه گذاری الکترونیکی و نوسانات بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
9 تاملی نو پیرامون رد عقد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 16، شماره: 4
10 تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
11 تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 17
12 تحلیل رویه ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 23، شماره: 82
13 تحولات نوین حمایت حقوقی از اسرار تجاری در بخشنامه جدید ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 90
14 تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازنده رویه قضایی ایران و فرانسه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 119
15 تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 2
16 تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 9، شماره: 34
17 تعهد به ارائه اطلاعات و همبستگی قراردادی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 27، شماره: 99
18 تعهد حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 4، شماره: 8
19 تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 1
20 تعهدتشریفاتی در معاملات بورس واوراق بهادار (تحلیل رای هیئت داوری بورس مبنی براعلان عدم تحقق معامله) (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 7، شماره: 1
21 تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 1
22 تلاشی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 58
23 داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 36
24 رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوء استفاده از حق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 1، شماره: 2
25 رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 4
26 سرمایه گذاری ثالث در داوری تجاری بین المللی(TPF) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 91
27 سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزههای دایرکتیو اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 1، شماره: 1
28 شروط تحمیلی در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 100
29 شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 95
30 صلاحیت انحصاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 16
31 ضمان ناشی از انتخاب جنین آزمایشگاهی (مطالعه موردی ضمان پزشک و اهداء کنندگان جنین) (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 13
32 ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 11، شماره: 42
33 مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 16
34 مطالعه تطبیقی آزادی قراردادی در حقوق خانواده با تاکید بر ازدواج در فقه امامیه و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 28، شماره: 78
35 مطالعه تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
36 مطالعه تطبیقی بطلان جزئی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر قانون مدنی جدید فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 5
37 مطالعه تطبیقی تاثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 89
38 مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 14
39 مطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 9، شماره: 32
40 مطالعه تطبیقی شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری بین المللی، حقوق ایران و هندوستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 10، شماره: 34
41 مطالعه تطبیقی عدم نفوذ با بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 4، شماره: 8
42 مطالعه تطبیقی فرانچایز مالکیت فکری در حقوق ایران و کامن لو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 5، شماره: 5
43 مطالعه تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
44 مطالعه تطبیقی نحوه انتصاب سردفتران اسناد رسمی – مطالعه مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
45 معاملات معارض با حق اولویت (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 91
46 معامله به مال آینده (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 79، شماره: 90
47 مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 2
48 مقایسه حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 7، شماره: 2
49 مقایسه ی قراردادی سازی در حقوق خانواده ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 2
50 نقد دادنامه ۹۱۰۹۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تاثیر عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 6، شماره: 19
51 نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 91
52 نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 6، شماره: 2
53 ولی قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه قاعده با ربح مالایضمن و من له الغنم فعلیه الغرم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
2 مسیولیت بانک ها در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
3 مقایسه شرط ضمن عقد در حقوق ایران با clause در حقوق غرب (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم