توکل حبیب زاده

 توکل حبیب زاده استادیار دانشگاه امام صادق

توکل حبیب زاده

Tavakol Habib Zadeh

استادیار دانشگاه امام صادق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعه بین المللی در قبال آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 4
2 الزامات ناشی از موافقت نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه گذاری (تریمز) چالشی برای امنیت اقتصادی کشور (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 8، شماره: 29
3 بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت و تفاوت های آن با مفهوم نگرانی مشترک بشریت (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 38
4 تاملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس جمهور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 8
5 تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوهای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 3
6 تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
7 تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 13
8 جهاد در اسلام به مفهوم مسیولیت حمایت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی دوره: 1، شماره: 1
9 حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
10 حقوق بین الملل بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 25
11 قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 51
12 کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 1
13 نظارت قضایی و رویکردهای دیوان عالی فدرال آمریکا در تفسیر قانون اساسی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 10
14 نقد مبانی انسان شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان شناسی اسلامی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 36
15 وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 6