مجتبی دلشاد

 مجتبی دلشاد دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.

مجتبی دلشاد

Mojtaba Delshad

دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش آبی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ دستنبو و طالبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
2 اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی خربزه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
3 اثر تیمار پس از برداشت آب گرم و شرایط دمای نگهداری بر میوه رسیده سبز گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 2
4 اثر غلظت های مختلف پتاسیم و نیتروژن در محلول غذایی بر رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
5 اثر مدیریت تغذیه (معدنی و آلی) بر میزان نیترات، ماندگاری و کیفیت پس از برداشت کرفس تازه برش یافته (Apium graveolens L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
6 Diverse postharvest responses of tomato fruits at different maturity stages to hot water treatment (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی امکان جایگزین کردن محلول های غذایی با EC متغیر به جای محلول غذایی با EC ثابتدر آبکشت گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 2
8 بررسی‎ تاثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
9 بررسی تأثیر اختلاط هیدروژل با بستر کشت بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خیار گلخانه ای پیوندی و غیر پیوندی در سیستم های هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 1
10 بررسی رشد و عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا تحت تأثیر پیوند، روش تربیت و تنک میوه در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
11 بررسی رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در خیار گلخانه ای در شرایط مختلف رطوبت خاک با استفاده از تانسیومتر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
12 بررسی کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از خشکی دهی قسمتی از ریشه و کاربرد سوپرجاذب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
13 تاثیر خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت بر رشد و کارایی مصرف آب در پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
14 تاثیر سطوح مختلف سلنیوم و نیتروژن بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمایی دانهال پیاز (Allium cepa L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 1
15 تاثیر سولفات و سلنیوم بر برخی شاخص های ریخت شناختی و ویژگی های پاداکسندگی پیاز قرمز آذرشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
16 تاثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک و تغذیه ای گوجه فرنگی (Solanum lycopersicu Mill) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
17 تاثیر محلول پاشی اوره، نیترات کلسیم و اسیدبوریک بر رشد و عملکرد خیار گلخانه ای رقم خسیب (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
18 کاهش نیتروژن محلول غذایی با استفاده از بستر شارژ شده با آمونیوم و تأثیر آن بر گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 2
19 مطالعه اثر محل نگهداری میوه روی ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
20 مطالعه رابطه بین حجم ظرف ها و طول مدت نگهداری نشای گوجه فرنگی در گلخانه (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر غلظت محلول غذایی بر مصرف آب نشای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر کاربردهای پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک طالبی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر مرحله برداشت و شرایط دمایی نگهداری بر عمر انباری میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر مواد آلی در بسترهای کشت بر ریشه دوانی نشاء گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 اثر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر سطح برگ نشای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
6 ارزیابی و بهبود مصرف بهینه منابع انرژی در تولید محصول خیار در گلخانههای تهران با استفاده از تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
7 استفاده از بسترهای کشت حاصل از ضایعات گیاهی در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 استفاده از پاسخ ارتعاشی هندوانه به منظور تعیین سفتی بافت داخلی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
9 اندازه گیری ویژگی های فیزیکی بسترهای ترکیبی و تاثیر آن ها بر مدیریت محلول رسانی سیستم های کشت بدون خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اهمیت نوع و نسبت اختلاط اجزاء بر خصوصیات و مدیریت محلول رسانیبسترهای ترکیبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی اثر الگو کاشت در کشت توام خیار و بامیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
12 بررسی اثر بسترهای کشت مختلف حاصل از ضایعات کشاورزی بر رشد و نمو نشا گوجه فرنگی . Lycopersicon esculentum Mill (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
13 بررسی اثر زمان های مختلف کاشت در کشت توأم خیار و بامیه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 بررسی اثر ویژگیهای فیزیکی و اجزای بسترهای ترکیبی برخصوصیات رشدی نشای گوجه فرنگی گلخانهای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
15 بررسی تاثیر ماسه بر ظرفیت نگهداری رطوبت و ضریب آبگذری در کشتبدون خاک(یافتههای نوین) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی تأثیر ظرفیت نگهداری آب بسترهای کاشت بر مدیریت تغذیه در پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس اندام هوایی بومادران هزار برگ منطقه رینه دماوند (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 بررسی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ ریحان در زمان برداشت و دوران نگهداری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 بررسی عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی در شرایط کاهش نیتروژن و استفاده از بستر کلینوپتیولیت خام و غنی شده با آمونیوم در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
20 بررسی قدرت جذب آمونیوم توسط کلینوپتیلولیت ایران به منظور استفاده در بستر کشت هیدروپونیک گیاهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
21 بررسی گیرایی پیوند هندوانه رقم چارلستون گری روی پایه های کدو به دو روش نیمانیم و حفره ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی نقش ظرفیت نگهداری رطوبت بسترهای کشت در مدیریت سیستم های کشت بدون خاک (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی برروی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 تاثیر سطوح مختلف کاهش نور و کم آبیاری بر سرعت رشد و راندمان آبیاری در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تاثیر غلظت های مختلف پتاسیم در محلول غذایی روی عملکرد و کیفیت میوه طالبی گلخانه ای در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 تاثیر غلظتهای مختلف پتاسیم محلول غذایی روی جذب عناصر در گوشت میوه طالبی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 تاثیر نوع پایه و پیوندک بر جذب عناصر و رشد رویشی خربزه و کدو در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 تاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بربرخی پارامترهای رشد نشای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
29 تأثیر استفاده از زئولیت خام و زئولیت غنی شده با آمونیوم به عنوان بستر کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی گلخانه ای در شرایط کاهش نیتروژن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 تعیین دماهای کاردینال برای جوانه زنی بذر تره ایرانی ( Allium ampeloprasum ssp. (Persicum و جعفری (Petroselinum crispum) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
31 تعیین دماهای کاردینال برای جوانه زنی بذر جعفری (Petroselinum crispum) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 تغییرات میزان رنگیزه های فتوسنتزی و فلورسانس کلروفیل نهال های یکساله داغداغان (Celtis caucasica L.) تحت تاثیر تنش کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
33 تهیه بسترهای کشت با استفاده ازضایعات گیاهی در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
34 خالص سازی و شناسایی سیتوکینین ها در شیره خام جمع آوری شده از اوند چوبی گیاهان پیوندی وغیرپیوندی خربزه تحت تیمارهای مختلف تربیت بوته (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 مطالعه تغییرات کارایی مصرف آب آبیاری با تغییر در نوع و حجم بستر پرورش نشای گوجه فرنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 مطالعه ی مراحل نمو و عملکرد سه رقم سیب زمینی تحت رژیم های دمایی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی