دردانه دُره

 دردانه دُره

دردانه دُره

Dordaneh Doreh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.