محمدباقر باقری کنی

 محمدباقر باقری کنی استاد

محمدباقر باقری کنی

Mohamad Bagher Bagheri

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.