دکتر آذرتاش آذرنوش

دکتر آذرتاش آذرنوش پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)

دکتر آذرتاش آذرنوش

Dr. Azartash Azarnoosh

پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی زبان شناختی واژه قرآنی مسجد (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 7، شماره: 1
2 درنگی کوتاه بر واژه ی قرآنی صلاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 43، شماره: 1
3 نقد دیدگاه لوگزنبرگ درباره سریانی بودن خط قرآن در نگارش نخستین (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 8، شماره: 1
4 وام واژه های فارسی در کتاب الامتاع و الموانسه ابوحیان توحیدی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مطالعه تغییرات چوب و گوی چوگان در نگاره ها و نسخ خطی دوره صفوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 مطالعه و بازیابی س ر چوب چوگان با استناد بر آثار هنری و نسخ خطی دوره سلجوقی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی