غلامرضا سلطانی

 غلامرضا سلطانی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

غلامرضا سلطانی

Gholamreza Soltani

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و سیاست های دولت بر عملکرد و سطح زیر کشت محصول ذرت در ایران: رویکرد داده های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
2 بازنگری کارآیی مصرف و بهره وری آب کشاورزی با تاکید بر حقابه های زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
3 بررسی پایداری سیستم های زراعی با توجه به اهداف اقتصادی و زیست محیطی: مطالعه ی موردی در منطقه ی کامفیروز استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
4 مقایسه روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلیدر مدل سازی جریان رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ویژگی های توسعه پایدار ، همراه با تدقیقی در علم و تکنولوژی کشاورزی پایدار ، نقش این فناوری در نیل به اهداف توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
2 ارتقاء کارایی استفاده از آب آبیاری در شرایط ریسک تولید : مزارع گندم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 ارزیابی ضریب انرژی خاک ورزی ،کاشت ،داشت و برداشت درتولید ذرت دانه ای در منطقهگتوند (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
4 بررسی اثر تغییرات آب و هوا بر تولید محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی تولیدگندم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
5 بررسی بهره وری آب کشاورزی در مناطق دچار خشکسالی (مطالعه موردی: مرودشت- کربال) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
6 بررسی سرعت پیشروی تراکتور و عمق شخم و تاثیر آن در بهبود خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 بررسی نقش کمباین ها در افزایش ضایعات گندم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 بررسی و شناخت صنایع کشاورزی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
9 برنامه ریزی منطقه ای کشت بر اساس مزیت اقتصادی کشت محصولات در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 بهبود مدیریت تقاضای آب آبیاری با تاکید بر استفاده پایدار از آب درحوضه رودخانه کر: مساعدت سیستم حمایت تصمیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
11 بهره برداری و تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن: با تأکید بر عدالت در توزیع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
12 بهینه سازی انرژی مصرفی برای تولید ذرت علوفه ای و تاثیر آن در کشاورزی پایدار (شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
13 بهینه سازی مصرف سوخت در تولید گندم آبی در شهرستان های استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 تاثیر رشد بخش کشاورزی و انرژی های پاک بر کیفیت محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
15 تخصیص بهینه آب در شرایط ریسک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
16 تدوین راهبردهای حفاظت از محیط زیست در شرایط تحریم (مطالعه موردی: تالاب بین المللی بختگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
17 تعیین ضریب انرژی خاک و 30، کاشت، داشت و برداشت تولید کلزا در شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
18 توسعه اقتصادی شهرهای ایران با تاکید بر سرمایه گذاری بخش آب به روش رویکردداده های پنلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
19 شناخت کمپوست و تاثیر کاربرد آن در پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
20 صنایع کشاورزی وباغبانی واهمیت غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
21 علل بحران آب و راهکاهایی جهت مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 قیمت گذاری آب کشاورزی در اراضی پائین دست سد طالقان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
23 مدیریت تقاضای آب کشاورزی در سطح مزرعه مطالعه موردی: دشت فیروز آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
24 نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات درکشاورزی در راستای ارتقای تولید ملی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
25 نقش تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی ومراکزتحقیقاتی درامنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
26 نقش ترویج ، توسعه و آموزش های نوین کشاورزی در کاهش انرژی مصرفی تولید ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
27 نقش مکانیزاسیون با نگرشی به خاک ورزی حفاظتی در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
28 نقش نمایشگر عملکرد محصول در تولید (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی