رسول لطفی

 رسول لطفی مشاور عالی دانشگاه پیام نوراستان قزوین

رسول لطفی

Rasoul Lotfi

مشاور عالی دانشگاه پیام نوراستان قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.