صدیقه صفرزاده شیرازی

 صدیقه صفرزاده شیرازی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

صدیقه صفرزاده شیرازی

Sedigheh Safarzadeh shirazi

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بیوچار پوسته برنج بر رشد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) تحت تنش آبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
2 مقایسه اثر چند ماده آلی و بیوچار آن ها بر برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آلودگی هیدروکربن های نفتی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه جو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 اثر اسید هیومیک بر عملکرد گیاه آلویه ورا تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر برهمکنش شوری و نیتروژن بر ویژگی های رشد و جذب عناصر کم مصرف بوسیله گوجه فرنگی در محیط آبکشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
4 اثر تنش شوری و روی بر درصد مهارکنندگی رادیکال های آزاد در گیاه آلویه ورا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
5 اثر روی و بیوچار کود گوسفندی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک پس از برداشت اسفناج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
6 اثر روی و بیوچار کود گوسفندی بر غلظت روی و آهن خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
7 اثر سطوح آلودگی نفتی بر رشد گیاه یولاف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
8 اثر شرایط غرقاب بر شکل های مختلف آهن در برخی از شالیزارهای استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 اثر شوری و روی بر رشد و تجمع پرولین در گیاه آلویه ورا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
10 اثر ضایعات میوه انجیر و کمپوست بر غلظت برخی عناصر در خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 اثر نیتروژن بر برخی ویژگی های مورفولوژیک گوجه فرنگی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 اثر نیتروژن و اسید هیومیک بر جذب برخی عناصر غذایی در گوجه فرنگی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 اثز شوری و روی بز جذب فسفز در بزگ های گیاه آلویه ورا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 انتخاب بهترین شاخص های اندازه گیری معدنی شدن نیتروژن به روش مقایسه با روش هوازی زیستی در دو خاک تیمار شده با دو نوع کود آلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی اشکال مختلف فسفر در خاک تحت تاثیر شرایط مختلف شیمیایی و رده بندی،آب وهوایی، شیب وکاربری اراضی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
16 بررسی معدنیشدن نیتروژن در دو خاک تیمار شده با کود گوسفندی و کمپوست زباله شهری به روش خوابانیدن زیستی هوازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی میزان عملکرد، ویتامین C و اسید سیتریک در گوجه فرنگی تحت تاثیر کاربرد شوری و نیتروژن در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
18 تأثیر دو کود آلی بر نیتروژن تولیدشده به روش خوابانیدن بیهوازی در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
19 توزیع عناصر غذایی در ریشه، شاخساره و میوه گوجه فرنگی تحت تاثیر شوری و نیتروژن در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
20 در خاکهایی اتفاق می افتد که تحت کشت و آبیاری (آبیاری غرقابی) هستند (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
21 رشد و ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی تحت تاثیر تیمارهای شوری و نیتروژن در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
22 مروری بر اثرات بیوچار بر تثبیت فلزات سنگین در خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
23 مقایسه برخی از شاخصهای شیمیایی با شاخص بیهوازی اندازهگیری معدنیشدن نیتروژن در خاکهای تیمار شده با دو نوع کود آلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
24 مقایسه کاربرد کود شیمیایی و لجن فاضلاب در سه بافت خاک بر زیست فراهمی نیتروژ«، فسفر و پتاسیم در کشت ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران